125SPB2 - Specializovaný projekt 2

Rozsah: 0+4
Počet kreditů: 5
Forma ukončení: Klasifikovaný zápočet


Specializovaný projekt 125SPB2 je samostatný předmět pro studenty 2.semestru magisterského programu Budovy a prostředí. Cílem projektu je samostatná práce na zadané problematice TZB, kde se předpokládá širší a hlubší zpracování problému s konkrétním výstupem a další možností pokračovat na tématu v diplomové práci. Rozsah, téma a konkrétní náplň projektu a diplomové práce je třeba předem konzultovat a definovat s vedoucím projektu. Lze vycházet z níže uvedených témat jednotlivých pedagogů.

Přihlašování studentů na projekt SPJ2 a diplomovou práci:
Pro přihlášení studenti vyplní přihlášku, kde je možnost preference vedoucího projektu a diplomové práce. Předpokládá se, že vedoucí projektu povede i následně diplomovou práci, pokud nebude dohodnuto jinak. Přidělení vedoucího pak probíhá na základě této žádosti, kapacity pedagoga, odborného zaměření apod. Studenti mají možnost předem osobně navštívit požadované pedagogy, konzultovat s nimi téma práce z nabídky K125 a upřesnit jeho rámcový obsah. Vyplněnou přihlášku studenti zašlou emailem na k125@fsv.cvut.cz s předmětem SPB2 !!! před začátkem semestru. Tento email slouží pouze k zaslání přihlášky, nikoli k zodpovídání dotazů.
Konečné rozdělení studentů bude provedeno po vyhodnocení přihlášek na úvodní hodině v semestru. O rozdělení studentů k jednotlivým vedoucím budou studenti informováni na webovské stránce předmětu. Následně navštíví každý student svého vedoucího projektu a konzultuje další průběh práce. V případě, že student nemá požadavek na konkrétního vedoucího projektu nebo neodevzdá přihlášku, vedoucího projektu určí individuálně vedoucí katedry.

Přihláška k projektu SPB2 a DP

vedoucí projektu a diplomové práce:

Přednášky


Garant předmětu: Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.

  Téma Přednášející
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Doporučená literatura a podklady


projekty ke stažení:

Stažením podkladů k objektům souhlasíte s tím, že budou použity pouze a výhradně pro výukové účely na K125 jako podklady pro projekci profesí TZB v rámci studia.Podmínky zápočtu

Zpracovaná práce v rozsahu a termínu stanoveném vedoucím projektu. Předpokládá se průběžná individuální práce s pravidelnými konzultacemi v semestru a odevzdání nejpozději do konce 2. týdne následujícího zkouškového období. Podrobnější podmínky zápočtu a průběh práce v semestru může upřesnit vedoucí projektu.