Katedra technických zařízení budov

Katedra technických zařízení budov byla založena v roce 1960. Katedra je součástí Stavební fakulty Českého vysokého učení technického v Praze, jedné z nejstarších vysokých technických škol v Evropě.

Technická zařízení budov (TZB) zahrnují návrh, realizaci a provozování systémů v oblasti zdravotně-technických instalací, vytápění a ochlazování budov, vzduchotechniky, elektrických rozvodů, technologických zařízení budov, umělého osvětlení, počítačového modelování, teorie vnitřního prostředí a energetické náročnosti budov.

Poslání

-   Rozvoj oboru - výzkumná a vývojová činnost v oblasti technických zařízení budov
-   Výchova kvalifikovaných odborníků v rámci bakalářského, magisterského a doktorského studia
-   Mezinárodní spolupráce ve výzkumných i vzdělávacích projektech
-   Expertní, konzultační činnost a smluvní výzkum pro praxi
-   Spolupráce na tvorbě norem a předpisů
-   Spolupráce se státní správou a odbornými organizacemi
-   Celoživotní vzdělávání 

Vedoucí katedry

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

Kontakt:

Katedra technických zařízení budov
ČVUT v Praze
Fakulta stavební
Thákurova 7
16629 Praha 6
Česká republika
Telefon: +420 22435 7105
Email: k125@fsv.cvut.cz