Nejvýznamnější výzkumné projekty

eu

BUS-GoCircular

The overall aim of BUS-GoCircular is to address and overcome the challenges of the stimulation of demand for green energy skilled workforce, along with hands-on capacity building to increase the number of skilled workforce across the value chain. BUS-GoCircular will achieve this objective by developing and implementing a circular construction skills qualification framework with a focus on multifunctional green roofs, façades and interior elements. In addition, the project is strengthened by application of successful train-the-trainer methods and techniques for upskilling both demand and supply sides of the value chain involved. For stimulation of demand for sustainable energy skills, specific activities concerning companies, real estate, home owners and local authorities will be developed, including support towards legislative changes through circular green procurement and recognition of skills. Implementation will be carried out at country-specific and regional levels, based on a blend of measures to stimulate demand complimented with hands-on and practical upskilling of local and regional training capacity and workforce. In this way, broad engagement of SMEs will be ensured. BUS-GoCircular is formed by a coalition of former BUILD UP Skills and Construction Skills projects strengthened by partners understanding the demand side. The partners believe that by working together, the national implementation plans and developed means will improve and become more attractive and effective. BUS-GoCircular is strengthened by several EU umbrella organisations and a diverse group of supporters to underpin the support base, to co-create when tackling the challenges and to communicate and disseminate successes and lessons learned.

BUS-GOCIRCULAR
Project reference: 101033740
Funded under: H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 / H2020-LC-SC3- EE-2020-2
From 2021-09-01 to 2024-02-29
https://busgocircular.eu/

Kontaktní osoby:

Spolupracovníci:
eu

Quantum

The objective of this project is to develop and demonstrate pragmatic services and appropriate tools supporting quality management in the design, construction, commissioning and operation phase as a means to close the gap between calculated and actual energy performance of the European building stock which is estimated to be in average 25 % for energy performance and 1,5% for comfort performance. The project will integrate different innovative ICT-driven tools supporting the quality management process into building and energy services, and will apply them to a representative set of European buildings (taking into account different climate zones and different energy services). The result of this project will be a comprehensive QUANTUM quality management platform integrating tools, services and processes.

QUANTUM
Project reference: 680529
Funded under:
H2020-EU.2.1.5. - INDUSTRIAL LEADERSHIP - Leadership in enabling and industrial technologies - Advanced manufacturing and processing
H2020-EU.2.1.5.3. - Sustainable, resource-efficient and low-carbon technologies in energy-intensive process industries
http://cordis.europa.eu/project/rcn/199801_en.html
From 2016-01-01 to 2019-12-31
Newsletter červen 2017

Kontaktní osoby:

Spolupracovníci:
eu

PROF / TRAC

PROF / TRAC targets technical experts, architects and managers involved in nZEB design and construction. The developed European training and qualification scheme will be part of a life-long-life learning process for continuous development and up-skilling of professionals.

PROF-TRAC
Project reference: 649473
Funded under: H2020-EU.3.3.7. - Market uptake of energy innovation - building on Intelligent Energy Europe
http://cordis.europa.eu/project/rcn/194585_en.html
From 2015-03-01 to 2018-02-28

Kontaktní osoby:

Spolupracovníci:

zobrazit podrobnosti...
eu

More-connect

Objective is to develop and to demonstrate technologies and components for prefabricated modular renovation elements in five geoclusters in Europe. This includes prefabricated durable, innovative, modular composed building envelope elements for the total building envelop for the renovation market, including the prefab integration of multifunctional components for climate control, energy saving, building physics and aesthetics, with advanced easy to use plug&play connections (mechanical, hydraulic, air, electric, prefab airtight joints).

MORE-CONNECT
Project reference: 633477
Funded under: H2020-EU.3.3.1. - Reducing energy consumption and carbon foorpint by smart and sustainable use
http://cordis.europa.eu/project/rcn/193236_en.html
From 2014-12-01 to 2018-11-30

Kontaktní osoby:

Spolupracovníci:
Ing. Jakub Spurný, Ing. Michal Bejček
eucz

Inovace studijního programu Budovy a prostředí

Projekt inovuje stávající studijní program Budovy a prostředí, který navazuje na bakalářské studijní programy Stavební inženýrství a Architektura a stavitelství a příbuzné programy. Program je vyučován na Fakultě stavební ČVUT v Praze od školního roku 2007/2008 a vychovává ročně 70 až 80 stavebních inženýrů se zaměřením technická zařízení budov a konstrukce budov.

Stránka projektu je ZDE.

Kontaktní osoby:
eu

Clear-up : clean and resource efficient buildings for real life

Clean buildings along with resource efficiency enhancement using appropriate materials and technology.
Clear-up presents a holistic approach to the reducing operational energy use in buildings. By development and novel use of nano-materials it aims to increase energy performance in heating, ventilation, air conditioning (HVAC) and lighting systems, and to improve indoor air quality using catalytic purification. Clear-up’s solutions are designed for retro-fitting existing buildings and of course for new constructions.

Clear-up
Project reference: 211948
Funded under: FP7-NMP
http://cordis.europa.eu/project/rcn/88889_en.html
From 2008-11-01 to 2012-10-31

Kontaktní osoby:

Spolupracovníci:

zobrazit podrobnosti...
eu

IDES-EDU:Master and Post Graduate education and training in multi-disciplinary teams implementing EPBD and beyond ( * 01.07. 2010)

The IDES-EDU project educates,trains and delivers specialists, both students and professionals, in Integral Sustainable Energy Design of the Built Environment.

In IDES-EDU 15 universities will develop these curricula and training programmes for MSc students and Professionals within a European framework. The courses will be further elaborated and implemented within national consortia in which educational institutes will collaborate with relevant key actors and stakeholders, such as representatives and/or branch organisations of the building sector (constructors, real estate developers, architects, building research institutes, utilities, suppliers, consultants) and accrediting bodies.All EU member states will be addressed in this action by the university exchange programme, potentially involving universities in all member states, starting from the 3rd year of the project.

IDES-EDU
Contract number: IEE/09/631/SI2.558225
Duration: 03/06/2010 to 02/06/2013
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/ides-edu

Kontaktní osoby:

Spolupracovníci:

zobrazit podrobnosti...
cz

SGS 2010: Optimalizace návrhu solárních systémů z hlediska zabudované energie

Projekt se zabývá solárními systémy a jejich navrhováním z hlediska doby návratnosti zabudované a provozní energie v celém systému. V rámci projektu jsou získávána a zpřesňována vstupní data o zabudované energii systémů a je vytvářen výpočtový model pro optimalizaci návrhu solárních systémů.

Program pro výpočet doby návratnosti zabudované energie solárních termických systémů verze 1.1 ke stažení ZDE.

Kontaktní osoby:
eu

Thermal comfort in buildings with low-energy cooling - ThermCo

Intelligent Energy-Europe
Establishing an annex for EPBD-related CEN standards for buildings with high energy efficiency and good indoor environment.

Kontaktní osoby:

zobrazit podrobnosti...
cz

VZ 03 Rozvoj algoritmů počítačových simulací a jejich aplikace v inženýrství  (2005 - 2011)

Popis energetického chování budov pomocí nástrojů počítačového modelování a simulace bude zaměřen jednak na volbu měřítka míry detailu popisu problému a vytváření vazeb na programování řídících systémů budov. K základním metodám patří identifikace proměnných na základě citlivostní analýzy, vývoj algoritmu strategie řízení systému, ověření algoritmu na laboratorních a in-situ měřených modelech a porovnáním se standardními simulačními programy. V dalším kroku budou vyvíjeny řídící systémy založené na architektuře neuronových sítí s využití Kohonenových a Hopfieldových algoritmů.

Kontaktní osoby:

Spolupracovníci:

zobrazit podrobnosti...
cz

Snižování provozní energetické náročnosti budov inteligentními systémy řízení

Cílem projektu je vývoj a aplikace technologií umožňujících snížit energetickou náročnost budov.

V rámci projektu byla vytvořena Laboratoř inteligentích budov. Podrobnější informace jsou ZDE.


Kontaktní osoby:

Spolupracovníci:
cz

VZ04 Udržitelná výstavba

Cílem projektu je získání znalostí o základech a podstatě pozorovaných jevů, vysvětlení jejich příčin a možných dopadů pro následné využití pro zajištění ekonomicky konkurenceschopné výstavby s vyšší užitnou hodnotou při nižší energetické náročnosti, nižšími nároky na surovinové vstupy a nové pozemky při současném snížení rizika ohrožení lidského zdraví a životů při přírodních katastrofách, haváriích, nehodách.

Program pro návrh fotovoltaických systémů PV Energy ke stažení ZDE.

Kontaktní osoby:

Spolupracovníci:
eu

Projekt SUNtool

V projektu SUNtool se řeší energetická spotřeba většího urbanistického celku. Výstupem projektu bude počítačový program umožňující modelovat větší skupinu budov s různými energetickými systémy.

Kontaktní osoby:

Spolupracovníci:

zobrazit podrobnosti...

Energetický audit  (*2001)

V rámci odborné práce katedry vypracováváme Energetické audity budov podle platných legislativních předpisů.

Kontaktní osoby:

zobrazit podrobnosti...

Nízkoenergetické objekty  (*1990)

Úspory energií, ekologické a ekonomické vlastnosti zařízení, praktické zkušenosti s provozem zařízeni. Tyto věci jsou sledovány a řešeny v rámci projektu nízkoenergetické objekty.

Kontaktní osoby:

Adaptivní model tepelné pohody

Tepelná pohoda a její parametry jsou dlouhodobě sledovány a na jejich základě je vyvíjen matematický model.

Kontaktní osoby:

Modelování energetického chování budov

Projekt modelování energetického chování budov je projektem dlouhodobým, jehož cílem je postupně vyvíjet, optimalizovat a upravovat nástroje pro modelování energetické spotřeby budovy společně s rozvojem poznání v této oblasti.

Kontaktní osoby:

Vytápění průmyslových objektů

Problematika vytápění průmyslových objektů má svá specifika a tak ve spolupráci s praxí jsou řešeny problémy objevující se při provozu energetických zařízení.

Kontaktní osoby:

Dostavba Jedličkova ústavu  (*2005)

Odborné posouzení projektu dostavby Jedličkova ústavu v Praze vzhledem k požadavkům občanů s omezenou schopností pohybu. Posouzení koncepce řešení vnitřní a vnější kanalizace.

Kontaktní osoby:
Ing. Marta Houšková, CSc., Ing. Zuzana Vyoralová
eucz

Projekt SUREURO - NAS Regenerace obytných celků v kontextu udržitelného rozvoje  (2003 - 2004)

Hlavním cílem projektu SUREURO bylo vytvoření systémové metodiky a praktických pracovních nástrojů využívaných v procesu regenerace pro dosažení požadované kvality, funkčnosti a zdravého vnějšího i vnitřního prostředí obytných celků.

Kontaktní osoby:

zobrazit podrobnosti...
eu

HOPE  (2002 - 2004)

Cíl projektu HOPE (zpracováno ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze) je ukázat možnosti a poskytnout podklady pro energeticky efektivní budovy, v nichž je zároveň příjemné mikroklima. Tímto způsobem je pak možné snížit energetickou náročnost budov a emise CO2 z primární užité energie pro větrání, teplo a regulace vlhkosti.

Kontaktní osoby:

zobrazit podrobnosti...
eu

Smarthomes  (2001 - 2004)

Systém SmartHomes umožňuje monitorování a hodnocení vnitřních podmínek a v závislosti na těchto parametrech i ovládání energetických systémů budov.

Kontaktní osoby:

zobrazit podrobnosti...

Rozvoj algoritmů počítačové mechaniky a jejich aplikace v inženýrství  (1999 - 2004)

Hlavními úkoly projektu je vytvářet předpoklady pro využívání simulací v oboru technických zařízení budov.

Kontaktní osoby:

zobrazit podrobnosti...

VZ 11 Technika prostředí budov  (1999 - 2004)


Kontaktní osoby:

VZ 05 Aspekty životního prostředí ve stavebnictví  (1999 - 2004)

V rámci projektu je řešena problematika interního mikroklima budov a minimalizace dopadů provozu budov na životní prostředí.

Kontaktní osoby:

zobrazit podrobnosti...

SBD Praha 10  (2005)

Návrh řešení nevyhovující vnitřní kanalizace v nástavbových bytech.

Kontaktní osoby:
Ing. Marta Houšková, CSc., Ing. Zuzana Vyoralová

ZOO Praha  (2005)

Problematika zásobování vodou v pavilonu Indonéská džungle. Odborné posouzení projektové dokumentace a skutečného provedení rozvodů v objektu.

Kontaktní osoby:
Ing. Marta Houšková, CSc., Ing. Zuzana Vyoralová

Odvodnění střech  (2005)

Spolupráce na publikaci firmy KINGSPAN týkající se odvodňování všech typů střech s návazností na ČSN EN 12 056-3.

Kontaktní osoby:
Ing. Marta Houšková, CSc., Ing. Zuzana Vyoralová

Osvětlení sportovišť  (2004)

Posouzení nedostatečné osvětlenosti sportovní haly UK Praha. Návrh řešení optimalizace vnitřních podmínek pro umělé osvětlení.

Kontaktní osoby:
Ing. Zuzana Vyoralová

Plošné chladicí a vytápěcí soustavy

Systém velkoplošného vytápění či chlazení funguje na principu přenosu tepelné energie převážně sáláním, kde se využívá především tepelný tok sálavý, který nepřímo ohřívá či chladí okolní stavební konstrukce interiéru. Jen velmi malou část tepelného toku předá sálavá plocha konvekcí přímo vzduchu v interiéru.

Kontaktní osoby:
prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Ing. Petr Vávra, Ph.D.

zobrazit podrobnosti...