Možnosti spolupráce firem, organizací či jednotlivců z řad podnikatelů a živnostníků s katedrou TZB jsou velmi různorodé. Jedná se zejména o tyto oblasti:

Vzdělávání

 • průběžné vzdělávání energetických specialistů viz podrobnosti kurzu

 • realizace exkurzí studentů ve firmách a dalších organizacích
 • řešení technických problémů praxe v rámci bakalářských a diplomových prací
 • výměna zkušeností a poznatků prostřednictvím odborných seminářů a konferencí
 • profesní vzdělávání  (Centrum pro celoživotní vzdělávání katedry TZB)

Výzkum a vývoj

 • realizace smluvního výzkumu dle požadavků firem
 • využití moderní přístrojové techniky (více viz Věda a výzkum
 • řešení společných projektů výzkumu a vývoje
 • řešení technických problémů praxe v rámci doktorských prací
 • konzultační činnost

Centrum pro diagnostiku a optimalizaci energetických systémů budov CDOESB

Centrum působící v rámci katedry TZB, je zaměřeno na řešení specifických otázek jako např.:

 • zhotovení odborných posudků a studií dle požadavků zadavatele
 • počítačové simulace energetického chování budov, CFD
 • simulace problematiky v laboratorních podmínkách (více viz Věda a výzkum)
 • měření různých fyzikálních (teplot, vlhkosti, tepelného sálání) a chemických (CO2, VOC, SF6, CO, Formaldehyd) veličin

 

V případě zájmu o spolupráci kontaktujte prosím k125@fsv.cvut.cz