Spolupráce s praxí

Možnosti spolupráce firem, organizací či jednotlivců z řad podnikatelů a živnostníků s katedrou TZB  jsou velmi různorodé. Jedná se zejména o následující oblasti:

Výzkum a vývoj

  • realizace smluvního výzkumu dle požadavků firem
  • využití moderní přístrojové techniky (více viz Věda a výzkum)
  • řešení společných projektů výzkumu a vývoje
  • řešení technických problémů praxe v rámci doktorských prací
  • konzultační činnost

Odborné služby

  • expertní posudky a analýzy dle požadavků zadavatele

Vzdělávání

  • realizace exkurzí studentů ve firmách a dalších organizacích
  • řešení technických problémů praxe v rámci bakalářských a diplomových prací
  • profesní vzdělávání podle potřeb firem
  • výměna zkušeností a poznatků prostřednictvím odborných seminářů a konferencí