Termokamera: Rozložení teplot Vědecká práce je nedílnou součástí univerzitního života, bez níž nemůže technická univerzita a její katedry plnit své základní poslání. Je uskutečňována v rozsahu od činností badatelských v základním výzkumu až po aplikovaný výzkum ve vazbě na potřeby praxe. V oblasti základního výzkumu se na katedře TZB jedná zejména o řešení výzkumných záměrů a řešení projektů v rámci grantových soutěží a agentur, národních i mezinárodních. Přehled těch nejvýznamnějších výzkumných projektů řešených na katedře TZB naleznete v sekci Vědecko-výzkumné projekty.

Partnery katedry při řešení projektů v rámci aplikovaného výzkumu jsou zejména podniky a společnosti zabývající se aplikací dosažených poznatků v praxi.

Foto: Laboratoř inteligentních budovVědecko-výzkumnou práci na katedře umožňuje mimo jiné velmi dobré zázemí Demonstrační a výuková laboratoř TZB, Laboratoř inteligentních budov a Počítačová laboratoř.

Měřítkem, že v našem oboru TZB stále existují příležitosti k rozvoje vědy a výzkumu, může být i zájem posluchačů o doktorské studium, ze kterých vzešly desítky interních i externích doktorandů.