Laboratoř mIEQ

mIEQ Lab  -  Mobilní laboratoř pro monitorování a analýzu vnitřního prostředí budov

Laboratoř je vybavena pro komplexní monitoring a analýzu jednotlivých složek vnitřního prostředi – tepelného komfortu, kvality vzduchu včetně iontů, akustického a světelného  mikroklimatu, elektromagnetických polí a psychického mikroklimatu.  Naměřená a z dotazníků získaná  data jsou zpracovávána  a vyhodnocována vlastní certifikovanou metodikou HAIEQ ( Holistic Assesment of Indoor Environmental Quality), jejíž výstup poskytuje holistický pohled na stav vnitřního prostředí v posuzovaném prostoru a  indikuje problémová místa.

Laboratoř je vybavena  přístrojovou technikou pro dlouhodobý monitoring in situ se vzdáleným přístupem nebo dataloggery; dále mobilními přístroji pro krátkodobá měření.

  • V oblasti tepelného komfortu  monitorujeme a zaznamenáváme teplotu vzduchu, výslednou teplotu, relativní vlhkost, rychlost proudění  vzduchu systémem SWEMA a termografické snímání povrchových teplot.
  • Vzduch analyzujeme z hlediska aerosolů a částic  prachoměrem s analýzou částic PM10, PM5, PM2,5 a PM1. Plynné škodliviny v ovzduší analyzujeme  fotoakustickým analyzátorem plynů Lumasense 1412i Photoacoustic Gas Monitor , který kontinuálně až na 6 místech  měří koncentrace CO2, CO, TVOC, SF6,Formaldehyd a vodní páry, dále pro dlouhodobá měření používáme dataloggerů Wöhler Raumklima CDL 210/KM 410. Koncentraci vzdušných iontů monitorujeme Air Ion Counter AIC2.
  • Laboratoř vybavena hlukoměrem pro základní průzkum akustického mikroklimatu a mobilní aplikací  pro detekci infrazvuku. Světelné mikroklima je analyzováno špičkovým spektrometrem Uprtek MK350S Premium.
  • Unikátní je vybavení sadou exposimetrů EMESPY Evolution  pro analýzu a střednědobý monitoring elektromagnetických polí  ve frekvencích  FM, TV3, TETRA, TV4 & 5, WiFi 5G,  LTE 800, GSM, DCS, DECT, UMTS, WiFi 2G, LTE 2600.
  • Dotazníkové průzkumy jsou řešeny na platformě Survio, umožňující elektronickou distribuci dotazníků i v provozech se zabezpečenou počítačovou sítí.
  • Součástí certifikované metodiky je pro vyhodnocování naměřených a získaných dat vlastním sw VISIEQ , určený pro datacleaning, processing a visualizace i velkých datových souborů.  Přístroje a metodika mohou být použity i jednotlivě pro dílčí hodnocení jednotlivých složek prostředí nebo např. pro  stanovení intenzity výměny vzduch v místnostech metodou stopovacího plynu.
Reference:
KABELE, K., VEVERKOVÁ Z., DVOŘÁKOVÁ P. Indoor Environmental Quality Analysis of 3D Printed House. 2021. https://www.rehva.eu/rehva-journal/chapter/indoor-environmental-quality-analysis-of-3d-printed-house
KABELE, K., VEVERKOVÁ Z., DVOŘÁKOVÁ P. Kvalita vnitřního prostředí 9.p budovy A Rektorátu ČVUT. 2021 [Výzkumná zpráva]
KABELE, K., VEVERKOVÁ Z., DVOŘÁKOVÁ P. Kvalita vnitřního prostředí ve dvou rodinných domech. 2021 [Výzkumná zpráva]
KABELE, K. et al. Vyhodnocení mikroklimatických podmínek objektu 510 Škoda Auto a.s.. 2019 [Výzkumná zpráva]
KABELE, K. a VEVERKOVÁ, Z. Analýza problematiky bytového větrání - stanovení intenzity větrání ve dvou místnostech vzorového bytu. 2018 [Výzkumná zpráva]
KABELE, K. a VEVERKOVÁ, Z. Analýza obrazu proudění vzduchu ve dvou místnostech vzorového bytu. 2018 [Výzkumná zpráva]
KABELE, K. a VEVERKOVÁ, Z. Studie vnitřního prostředí design. [Výzkumná zpráva] 2018.
KOHOUTKOVÁ, A. a KABELE, K. Analýza příčin vlhkostních problémů a vzniku plísní v bytě. [Výzkumná zpráva] 2017.

 

kontakt: kabele at fsv.cvut.cz