Počítačová laboratoř katedry TZB

Správce

[PEDAGOG.62]

Účel počítačové učebny

   

Počítačová učebna slouží k výuce výpočtových nástrojů a simulačních softwarů katedry Technických Zařízení Budov. Přístup do učebny mimo výuku je možný prostřednictvím vypůjčení klíčů na vrátnici u hlavního vstupu na fakultu. Každý student navštěvující výukový předmět v učebně A233 bude na seznamy dopsán automaticky. V případě, že student nebude na seznamech zapsán je nutné kontaktovat správce počítačové učebny. Po vstupu do učebny má student povinnost se zapsat do prezenční knihy a vyznačit od kdy do kdy byl přítomen na pracovišti. Veškeré závady je nutné ihned hlásit správci počítačové učebny. 

Hardwarové vybavení

HP Z420 Workstation
CPU Intel Xeon E5-1650 6C 12M 3.2 GHz
RAM 16GB DDR3-1600 ECC
AMD FirePro 5900 2GB DDR5
1TB HDD 10K RPM SATA 3
DVDRW 16x SATA
HP USB keyboard
HP USB Laser Mouse
HP ZR2440w 24" S-IPS, LED 1920x1200

Softwarové vybavení

Windows 7 64 bit

Microsoft Office 2010

 

Programy

 

Linka programů pro návrh vytápění zpracovaná firmou PROTECH Nový Bor

TOB v. 7

posuzování stavebních konstrukcí

TV- dle ČSN EN 12831

výpočet tepelného výkonu

DIMTEL

dimenzování otopných těles

DIMOSW, GDSW

dimenzování otopných soustav

ROVO

dimenzování rozvodů vody

PODLAHY

návrh podlahového vytápění

CITRUV

výpočet regulované cirkulace

KOMÍN

tepeleně technický návrh spalinové cesty

VÝPOČET ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

výpočet znečištění ovzduší

UPS

umístění plynových spotřebičů

VKO

větrání kotelen

Honorář

honorářový řád

Výpočty

výpočty pro topenáře

PENB

zpracování Průkazu energetické náročnosti

KATALOGY

Komponenty výrobků TZB systémů

HOKRUHw

výpočet tlakových ztrát samostatných úseků

Aktualizace verzí dostupné z http://www.protech.cz/stahnout/aktualni-verze-programu-a-katalogu

Linka programů pro návrh energetických systémů - IMItop - IMI international

IMIsan

návrh vodovodních soustav

IMItez

tepelné ztráty

IMIhes

návrh otopných soustav

IMIeprb

energetický průkaz budovy

Verze programu dostupné na z http://www.imi-internationalcee.com/cz/downloads/

 

Programy pro vytápění

Techcon

návrh podlahového vytápění, dimenzování rozvodů k otopným tělesům – REHAU

Hefaistos

návrh vytápění pomocí infrazářičů, simulace od firmy Mandik (www.mandik.cz)

PROTECH

návrh teplovodního vytápění

CADCON TZB –

modul vytápění

návrh teplovodního vytápění

 

Programy pro vzduchotechniku

ATREA

větrání kuchyní (www.atrea.cz)

CIC Hřebec

návrh VZT jednotky, vykreslí schéma (www.cic.cz)

h-x diagram

excelový sešit pro návrh úpravy vzduchu, s grafickým výstupem v h-x diagramu

(www.cic.cz)

CADVENT

návrh vzduchotechnických rozvodů

CADCON TZB –

modul VZT

návrh vzduchotechnických rozvodů

 

Programy pro výpočet osvětlení

Astra 92

Thorn Wils - výpočet umělého osvětlení (http://www.astra92.cz/)

 

Linka programů pro návrh a hodnocení stavebních konstrukcí zpracovaná firmou K-CAD

Teplo 2011

umožňuje základní tepelně technické posouzení skladby stavební konstrukce o maximálně deseti vrstvách.

Mezera2011

slouží pro hodnocení dvouplášťových konstrukcí s otevřenou (provětrávanou) vzduchovou vrstvou.

Ztráty 2011

je určen pro výpočet tepelných ztrát a celkové tepelné charakteristiky budov. Umožňuje rovněž provést návrh otopných těles.

Energie 2011

slouží pro výpočet měrné tepelné ztráty a potřeby tepla na vytápění budov.

Simulace 2011

umožňuje hodnocení dynamické odezvy místností v čase na tepelnou zátěž v letním období

Stabilita 2011

poskytuje výpočet tepelné stability místností v zimním a v letním období.

Area 2011

je určena pro komplexní hodnocení stavebních detailů (tepelných mostů) z hlediska dvourozměrného stacionárního vedení tepla a vodní páry.

Neprůzvučnost 2011

teoretické posouzení vzduchové a kročejové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí.

 

Energetický audit

NKN

hodnocení energetické náročnosti budov (http://tzb.fsv.cvut.cz/projects/nkn/)

Energie 2011

slouží pro výpočet měrné tepelné ztráty a potřeby tepla na vytápění budov

 

Simulační programy

TRNSYS

simulace energetického systému budovy

TSOL PRO

simulace činnosti solárního systému

FLOVENT

simulace proudění vzduchu

ESP-r

dynamické modelování chování budov v průběhu času

CONTAM

simulace vnitřního prostředí budov

DESIGNBUILDER

dynamické modelování chování budov v průběhu času

 


Zdravotechnika

Wavin CZ

návrh vnějších kanalizačních stok a vodovodních řadů

(www.wavin.cz)

IMIsan

návrh vnitřních vodovodních instalací

(http://www.imi-internationalcee.com/cz/downloads/)

Uponor HSE

návrh vnitřních vodovodních instalací

(www.uponor.cz)

Techcon – modul ZTI

návrh vnitřního vodovodu a kanalizace

CADCON TZB – modul ZTI

návrh vnitřního vodovodu a kanalizace