Projekční podklady a pomůcky

Obrázek Podklad
  Tabulka pro výpočet otopné soustavy (vzor)
  Výpočet měrných tlakových ztrát třením R [Pa/m] - výpočtové tabulky
  Vzájemné vzdálenosti sítí a vedení potrubí
  Rozpiska na výkresy
  Koordinační půdorysy - zásady kreslení generelu TZB pro výuku projektů
  Denostupňová metoda výpočtu roční potřeby tepla a paliva
  Stanovení tepelného výkonu zdroje tepla
  Koncept zásobování teplem
  Příklad zakreslení kotelny na biomasu
  Příklad zakreslení kotelny na plyn se stacionárním kotlem
  Příklad zakreslení kotelny na plyn se závěsným kotlem
  Příklad zakreslení strojovny s tepelným čerpadlem
  Stanovení tepelného výkonu pro vytápění budovy
  Výpočtová pomůcka - Výpočet tepelných ztrát místnosti
  Umístění zdrojů tepla
  Příklad řešení vytápění bytu - varianty
  Zásobování teplem - popis
  Zakreslování armatur a značek v TZB
  Detaily potrubí v instalačních šachtách
  Obsah projektové dokumentace technických zařízení budov
  Zakreslování systému vytápění
  Dvoutrubková vertikální soustava - zakreslování, půdorys, řez
  Dvoutrubková etážová otopná soustava - zakreslování, půdorys, řez
  Dvoutrubková horizontální otopná soustava - zakreslování, půdorys, řez
  Detail napojení otopného tělesa
  Návrh přípravy TV - tabulky, způsob výpočtu podle ČSN 060320
  EN Heating system - flat
  EN Heat loss tutorial
  Koncept TZB