Laboratoř inteligentních budov

  Vybavení laboratoře   Historie   Poděkování  

Foto: Laboratoř inteligentních budovLaboratoř inteligentních budov je určena pro vytvoření technického zázemí pro realizaci experimentů a ověření technologií používaných v moderních budovách vybavených inteligentními systémy. Laboratoř je také využívána pro podporu výuky bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů.

  • Budovy a prostředí
  • Inteligentní budovy
  • Stavební inženýrství
  • Architektura a stavitelství
  • Konstrukce pozemních staveb

 

EXPERIMENTÁLNÍ VYBAVENÍ LABORATOŘE

V laboratoři jsou umístěny demonstrační panely aktuátorů, senzorů, regulátorů a komunikačních technologií, na kterých jsou instalovány aktivní i pasivní prvky demonstrující činnost technických systémů.

Laboratoř je rozdělena na jednotlivá pracoviště zaměřená na problematiku dílčích částí systému inteligentních budov.

Pracoviště pro monitorování a sběr klimatických dat

Součástí pracoviště je meteorologická stanice umístěná v exteriéru budovy kontinuálně snímající meteorologická data v této lokalitě.

Pracoviště pro experimenty s inteligentním osvětlením

Je určené pro testování a analýzu vybraných druhů svítidel a pro zkoušení vybraných parametrů vnitřního prostředí testovací kabiny. Systém osvětlení v kabině je možné ovládat pomocí výpočetní techniky. Kabina je autonomním prostorem laboratoře a je zde možné vytvořit různé světelné podmínky.

Pracoviště pro modelování a optimalizaci řízení energetických systémů budov

Je vybavené výkonnou výpočetní technikou a simulačními programy. Zde je možné simulovat jak provoz celé budovy, tak i dílčí části budov nebo systémů.

Sestava pro analýzu inteligentního řízení větrání

Obsahuje aktivní i pasivní prvky určené pro přívod, regulaci a odvod vzduchu z větrané místnosti. Tyto prvky mohou být použity i mimo laboratoř.

Sestava pro experimenty s umístěním senzorů v měřeném prostoru

Slouží pro experimenty se senzory.

OBSLUŽNÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Zdroj tepla a chladu

Zdrojem tepla a chladu je elektrická vytápěcí a chladící jednotka. Vnitřní nezávislé okruhy jsou umístěny v prostoru komory, experimentálních pracovišť a v servisním prostoru kabiny.

Vzduchotechnická jednotka

Řízený přívod a odvod vzduchu do měřící kabiny je zajištěn vzduchotechnickou jednotkou s regulací množství vzduchu.