Informace pro zájemce ze středních škol

Co jsou technická zařízení budov (TZB)?

Představte si, že se nacházíte v nejúžasnější, Vámi vysněné, budově na světě. Nyní ve své představě odstraňte z této budovy osvětlení, vytápění, klimatizaci, vodovod, kanalizaci, všechny zařizovací předměty (umyvadla, sprchy, vany, WC apod.), výtahy, zdroje všech energií (plyn, elektřiu, obnovitelné zdroje), telefony, IT sítě, požární ochranu, bezpečnostní systémy a tak dále a tak dále... a zůstanete ve studené, ponuré a neobyvatelné kostře domu.

Budova neslouží jen k tomu, aby poskytovala přístřesí - ochranu před vnějšími vlivy, ale měla by též poskytovat prostředí, kde mohou lidé spokojeně žít, pracovat i relaxovat. A k tomu významnou měrou přispívají právě výše zmíněné systémy. Téměř vše, co se nachází uvnitř budovy a poskytuje bezpečí a komfort, lze shrnout pod společný název Technická zařízení budov (Building services).

Technická zařízení budov v podstatě přivádí budovu "k životu". Patří mezi ně:

 • Vytápění
 • Vzduchotechnika
 • Větrání
 • Vodovod
 • Kanalizace (včetně zařizovacích předmětů)
 • Chlazení
 • Plyn, elektřina, obnovitelné zdroje
 • Přirozené a umělé osvětlení
 • Inteligentní fasády
 • Výtahy
 • Měření a regulace
 • Požární ochrana a detekce požářu
 • Telefony a IT sítě
 • Zabezpečovací a poplašné systémy

Účelem technických zařízení budov (TZB) je zajištění komfortního pracovního nebo obytného prostředí v souladu s požadavky uživatelů, při minimální spotřebě energie a minimální zátěži životního prostředí.

Jste na střední škole a zajímá Vás

 • Jak fungují budovy?
 • Jak vytápět, větrat nebo chladit budovy?
 • Jak hospodařit v budovách s vodou?
 • Co je to inteligentní dům?

Chcete pokračovat ve studiu a stát se odborníkem na technická zařízení budov?

Fakulta stavební ČVUT v Praze Vám nabízí 2 bakalářské studijní programy  

Stavební inženýrství s oborem Konstrukce pozemních staveb (C)

Tento je určen především pro technicky zaměřené zájemce, kteří zde získají potřebné znalosti nejen z matematiky, fyziky, statiky, ale i znalosti o materiálech a budovách, nutné pro řešení komplexních úloh navrhování systémů TZB.

Architektura a stavitelství (A)

Tento obor je určen pro studenty s vlohami pro architektonické řešení staveb a kromě technických věd přináší i humanitní předměty, potřebné pro studium architektury.

V rámci výuky 3. a 4. ročníku obou těchto bakalářských programů se seznámíte se základy profesí vytápění, větrání, zdravotní technika a elektroinstalace. Jako absolventi těchto oborů s titulem Bc. Se připravíte na praxi v oboru TZB.

Pokud chcete dále prohloubit své znalosti a stát se specialisty v oboru TZB, pak jsou pro Vás připraveny 2 navazující magisterské studijní programy (kde získáte titul Ing.)

 1. Budovy a prostředí
 2. Inteligentní budovy (mezifakultní obor - fa stavební, elektrotechnická a strojní)