Uplatnění absolventů katedry TZB v praxi

Stavební inženýr se zaměřením na TZB úzce spolupracuje s dalšími stavebními odborníky; zejména architekty a stavebními inženýry. Jejich společným cílem je komplexní pohled na stavbu jako na zařízení, které při minimální spotřebě energie a minimální zátěži životního prostředí zajišťuje komfortní prostředí reagující na požadavky uživatelů. Důraz je kladen na pojetí budovy jako celku s vazbami na vnější i vnitřní životní prostředí v měřítku celého životního cyklu budovy.

Absolvent oboru budovy a prostředí má v praxi široké pole působnosti:

 • Možnost autorizace ČKAIT v oboru technika prostředí staveb a energetické auditorství
 • Projekce
  • návrh a projekceTZB (vytápění, vzduchotechnika, zdravotní techniky apod.) a stanovení jejich požadavků při projektování budovy jako celku
  • vedoucí projekčního týmu specialistů TZB
  • komplexní stavebně – technické řešení budovy
 • Konzultační činnost v oboru tepelná technika, energetika budov, energetické auditorství, zdravotní  technika, osvětlení, akustika
 • Realizace staveb;  provozování systémů TZB
 • Technicko-vývojový pracovník (vývoj stávajících a návrh nových výrobků, zařízení a metod, včetně podpůrných softwarů, s cílem snižovat spotřebu energie a minimalizovat zátěž životního prostředí při zajištění komfortu pro uživatele)
 • Management provozu budov
 • Státní správa
 • Doktorské studium