Celoživotní vzdělávání

Kurz " TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV PRO ENERGETICKY EFEKTIVNÍ A ZDRAVÉ BUDOVY

Chcete se zdokonalit ve znalostech systémů technických zařízení budov (TZB), obnovitelných zdrojů energie, energetické náročnosti, facility managementu nebo vnitřního prostředí budov?

Katedra technických zařízení budov Fakulty stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s kolegy z Fakulty strojní a Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze pořádá dvousemestrální kurz celoživotního vzdělávání, který se věnuje systémům TZB, od hospodaření s vodou přes vytápění a chlazení až po větrání budov. Dozvíte se také o novinkách z oblasti energetické náročnosti budov a obnovitelných zdrojů energie. Zdokonalíte také svoje znalosti v oblasti vnitřního prostředí budov a elektroenergetiky. Účastníci kurzu se zapojí do workshopů či experimentů v laboratořích katedry TZB.

Pro koho je kurz určen? Pro všechny, kdo chtějí získat přehled o nových systémech, předpisech a postupech v oblasti TZB

  • Technici a inženýři v oblasti stavebnictví a inženýrských služeb, kteří chtějí zlepšit své znalosti a dovednosti v oblasti TZB.
  • Architekti a projektanti, kteří se zabývají návrhem budov a chtějí se naučit vytvářet efektivní a udržitelná technická zařízení.
  • Pracovníci v oblasti energetiky a životního prostředí, kteří se chtějí dozvědět více o technologiích a systémech využívaných v budovách s nízkou spotřebou energie a minimálním vlivem na životní prostředí.
  • Manažeři budov a správci majetku, kteří potřebují porozumět technickým zařízením a jejich údržbě, aby mohli spravovat budovy úspěšně a efektivně.
  • Lidé hledající nové kariérní příležitosti v oblasti TZB, kteří chtějí získat základní znalosti a dovednosti pro práci v této oblasti.
  • Osoby, které se zajímají o udržitelnost a chybějící znalosti v oblasti TZB.

 

Kurz probíhá prezenčně na půdě Fakulty stavební ČVUT v Praze v celkem 12 dnech, a to od října do května. Úspěšní účastníci získají osvědčení o absolvování kurzu ve formě mikrocertifikátu. Cena kurzu 29850,-Kč.  Garantem kurzu je prof. Ing. Karel Kabele, CSc. , kontakt k125@fsv.cvut.cz

Nejbližší termín dalšího běhu kurzu:  říjen 2024-květen 2025.

Více informací najdete na TZB-Info

Podrobnosti kurzu a přihlášení  naleznete na portálu CŽV ČVUT v Praze