Studentská vědecká odborná činnost

  Jméno soutěžícího Vedoucí práce Název práce - sekce TZB Fakultní kolo - 2 postupující Mezinárodní kolo

2019

Bc. Stropnický Martin

1.r. NS - BaP
prof.Ing. Karel Kabele, CSc.
 Využití akumulace dešťové vody pro chlazení budov. 1.
 1.
 

 Bc. Málek Pavel

2.r. NS - BaP
Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
 Porovnání systémů k pokrytí tepelné zátěže klimatizovaného prostoru.  2.  
  

Bc. Janovičová Lucie

1.r. NS - BaP
 Doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.. Využití obnovitelných zdrojů energie ve vinařských provozech.
 3.  

2018   

Bc. Kateřina Roškotová 2.r. NS
Ing.Daniel Adamovský, PhD.
Studie přeměny skladu v čisté prostředí optické laboratoře.  1.  1.
 Bc. Matouš Juráň 2.r. NS
Ing.Miroslav Urban, PhD.
Hodnocení vnitřního prostředí velkoplošné kanceláře počítačovou simulací, měřením a dotazníkovým průzkumem.  2.

     

 

2017

Bc. Josef Lácha 4. r. NS Ing. Ilona Koubková, PhD. , Doc.Ing. Karel Papež, CSc. Rotační klimatizační filtr CouterFlow 1. 2.
Lýdie Vacková 4. ročník BS prof.Ing. Karel Kabele, CSc. Historický vývoj vytápění a zdravotně-technických instalací v budovách. 2. -

       

 

2016

 

Bc. Josef Dlouhý 1. r. NS Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. Studie skladby akumulační podlahy ostrovního domu pomocí numerického modelu. 1. 2.
Josef Lácha 4. ročník BS Ing. Ilona Koubková, Ph.D. Jak krtek pod školu přišel. 2. -

       

 2015

Bc. Martin Čapek 2. r. NS Ing. Miroslav Urban, Ph.D. Hodnocení vnitřního prostřrdí administrativní budovy. 1. 3.
Jakub Matolín 4.ročník BS Ing. B. Garlík, CSc. Uplatnění systémů pro skladování elektrické energie v budovách. 2. -