125SP2B - Specializovaný projekt 2

Rozsah: 0+4
Počet kreditů: 5
Forma ukončení: Klasifikovaný zápočet

Výuka předmetu v letním semestru pro obory: B

Specializovaný projekt 125SPB2 je samostatný předmět pro studenty 2.semestru magisterského programu Budovy a prostředí. Cílem projektu je samostatná práce na zadané problematice TZB, kde se předpokládá širší a hlubší zpracování problému s konkrétním výstupem a další možností pokračovat na tématu v diplomové práci. Rozsah, téma a konkrétní náplň projektu a diplomové práce je třeba předem konzultovat a definovat s vedoucím projektu. Lze vycházet z níže uvedených témat jednotlivých pedagogů.

Přihlašování studentů na projekt SPJ2 a diplomovou práci:
Pro přihlášení studenti vyplní přihlášku, kde je možnost preference vedoucího projektu a diplomové práce. Předpokládá se, že vedoucí projektu povede i následně diplomovou práci, pokud nebude dohodnuto jinak. Přidělení vedoucího pak probíhá na základě této žádosti, kapacity pedagoga, odborného zaměření apod. Studenti mají možnost předem osobně navštívit požadované pedagogy, konzultovat s nimi téma práce z nabídky K125 a upřesnit jeho rámcový obsah. Vyplněnou přihlášku k projektu studenti zašlou emailem na k125@fsv.cvut.cz s předmětem SPB2 !!! před začátkem semestru. Tento email slouží pouze k zaslání přihlášky, nikoli k zodpovídání dotazů.
Konečné rozdělení studentů bude provedeno po vyhodnocení přihlášek na úvodní hodině v semestru. O rozdělení studentů k jednotlivým vedoucím budou studenti informováni na webovské stránce předmětu. Následně navštíví každý student svého vedoucího projektu a konzultuje další průběh práce. V případě, že student nemá požadavek na konkrétního vedoucího projektu nebo neodevzdá přihlášku, vedoucího projektu určí individuálně vedoucí katedry.vedoucí projektu a diplomové práce:

Přednášky


Garant předmětu: Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.

  Téma Přednášející
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Doporučená literatura a podklady


projekty ke stažení:

Stažením podkladů k objektům souhlasíte s tím, že budou použity pouze a výhradně pro výukové účely na K125 jako podklady pro projekci profesí TZB v rámci studia.Konzultanti TZB:  Ing. Daniel Adamovský, Ph.D., Ing. Pavla Dvořáková, Ph.D., Ing. Stanislav Frolík, Ph.D., doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc., DBA, Ing. Pavla Hofbauer Pechová, Ph.D., prof. Ing. Karel Kabele, CSc., doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D., Ing. Hana Kabrhelová, Ph.D., Ing. Ilona Koubková, Ph.D., Ing. arch. Vojtěch Mazanec, Ph.D., Ing. Miroslav Urban, Ph.D., Ing. Zuzana Veverková, Ph.D.

Podmínky zápočtu

Zpracovaná práce v rozsahu a termínu stanoveném vedoucím projektu. Předpokládá se průběžná individuální práce s pravidelnými konzultacemi v semestru a odevzdání nejpozději do konce 2. týdne následujícího zkouškového období. Podrobnější podmínky zápočtu a průběh práce v semestru může upřesnit vedoucí projektu.