Akce pořádané katedrou TZB

  Akce pořádané katedrou TZB   7.Letní škola TZB aneb Co v osnovách nebylo....  

7.Letní škola TZB aneb Co v osnovách nebylo....

Termín: 09.09.2009 - 11.09.2009   

Generální sponzorSponzoři

TZB v historických budovách

Dovolujeme si Vás pozvat 7. letní školu TZB, pořádanou v podhradí hradu Český Šternberk. 7. letní škola TZB je určena především pro studenty posledního ročníku magisterských studijních programů a doktorandy se zájmem o problematiku nejen historickych systémů TZB. Kromě technických problémů se budou moci účastníci seznámit i se základy psychologie týmové práce a využít i možností konzultací s přítomnými odborníky z technických univerzit v Praze, Brně, Bratislavě a Košicích a špičkovými odborníky z praxe. Výuka letní školy bude probíhat formou přednášek, diskusí a workshopu účastníků v českém a slovenském jazyce.

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Odborný garant 7. LŠ

Přípravný výbor:
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
Ing. Hana Kabrhelová, Ph.D.
[PEDAGOG.51]
Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
Ing.Petr Mádr - STP


Na přípravě 7. LŠ TZB se dále lektorsky podílejí doktorandi katedry TZB FSV ČVUT a Ústavu technických zařízení budov, FAST VUT Brno

[PEDAGOG.76], doktorandka katedry TZB FSV ČVUT
[PEDAGOG.74], doktorand katedry TZB FSV ČVUT
Ing. Lenka Špačková,doktorandka ústavu TZB VUT Brno
Ing. Monika Ošlejšková,doktorandka ústavu TZB VUT Brno

a odborní konzultanti 7. Letní školy TZB:

doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., vedoucí Ústavu technických zařízení budov, FAST VUT Brno, proděkan FAST VUT Brno
Ing.Magdalena Kadlecová, CSc., gestalt terapeutka
doc.Ing.Danica Košičanová, PhD., vedoucí Katedry teorie a techniky prostredi budov, Stavebná fakulta TU Košice
doc.Ing.Otília Lulkovičová, PhD., vedoucí Katedry technických zariadeni budov, Stavebná fakulta STU Bratislava
[PEDAGOG.10], Katedra technických zařízení budov FSV ČVUT v Praze
Ing.Jiří Petlach, Petlach TZB s.r.o.,Praha
Ing.Martin Skořepa,MBA, Subterra
Ing.Radka Čapková, Janka Radotín
Ing.Petr Morávek, CSc., Atrea Jablonec n.N.
Ing.Jan Dědíček, Niersberger Instalace s.r.o.
Ing.Petr Martinec, Siemens
Ing.Aleš Hyneček, Jaga
Ing.Dana Vágnerová
Ing.Josef Hodboď
a další...


 1. Místo konání
  PARKHOTEL ČESKÝ ŠTERNBERK s.r.o.,Český Šternberk 46, 257 27 Český Šternberk
   
 2. Termín
  9.9.-11.9.2009
   
 3. Účastnický poplatek

  student magisterského programu300 Kč
  student doktorského studia600 Kč
  ostatní účastníci1200 Kč

  Účastnický poplatek zahrnuje náklady na ubytování a stravu, organizační výlohy a pracovní materiály.Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
   
  Úhrada poplatku
  • bezhotovostně - poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze,
   číslo účtu 43837011/0100,
   variabilní symbol 207 00 10,
   IČO 00499978,
   DIČ CZ00499978.
   Společnost pro techniku prostředí je plátcem DPH.
    
  • hotově - na místě po příjezdu na LŠ.

 4. Cestovné
  Dopravu nezajištujeme.
   
 5. Ubytování
  hotelového typu, 2-3 lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím.
   
 6. Přihlašování
  Elektronicky na této stránce od 22.6.2009 10:00. Přijatí posluchači 7. LŠ budou vyrozuměni e-mailem do 1.8. 2009. Zájemci o zařazení jako náhradníci po vyčerpání kapacity přihlašovacího formuláře se mohou přihlásit emailem na adresu kabele@fsv.cvut.cz
   
 7. Pořadatel si vyhrazuje případnou změnu programu.
   
 8. Organizační zajištění - pořadatel

  STP logo
  Společnost pro techniku prostředí
  Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
  tel: 221 082 353, fax: 221 082 201
  e-mail: stpcr@stpcr.cz
  http://www.stpcr.cz/Program 7.Letní školy TZB

Doprava

  Jméno a příjmení Typ účastníka
1. Kristýna Vavřinova 5. ročník
2. Marie Marková 5. ročník
3. Drahomíra Marvanová 5. ročník
4. Jana  Bartoňová 5. ročník
5. Kristýna  Jílková 5. ročník
6. Tereza  Pavlů 5. ročník
7. Martin  Bednařík 5. ročník
8. Lucie Veselá 5. ročník
9. Jakub Smeykal 5. ročník
10. Antonín Šmídek 5. ročník
11. Michal Zahrádka 5. ročník
12. Michaela Patakiová 5. ročník
13. Anna Krumlova 5. ročník
14. Zuzana  Svatošová 5. ročník
15. Vojtěch Bolf 5. ročník
16. Markéta Pavlová 5. ročník
17. Václav Křížek 5. ročník
18. Daniel Benda 5. ročník
19. David Svoboda 5. ročník