Program 7.letní školy TZB

Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu

 

 

 

Středa 9.9.2009

 

 

11:00

-

13:00

Příjezd, registrace účastníků

 

 

13:00

-

14:00

Oběd

 

 

14:00

-

14:10

Zahájení 7.LŠ TZB, organizační pokyny

prof.Ing.Karel Kabele, CSc.

 

Blok odborných přednášek

14:10

-

14:20

ÚVODNÍ SLOVO GEN.SPONZORA

Ing.Martin Skořepa

Subterra a.s.

14:20

-

14:35

ČESKÝ VENKOVSKÝ DŮM – KNOWHOW PROVĚŘENÉ STALETÍMI

Ing.arch.Lenka Maierová

ČVUT v Praze

14:35

-

14:50

Z HISTORIE VYTÁPĚNÍ V ČECHÁCH

prof.Ing.Karel Kabele, CSc., Ing.Michal Kabrhel, Ph.D.

ČVUT v Praze

14:50

-

15:05

SYSTÉM VYTÁPĚNÍ ZÁMKU V LEDNICI

doc.Ing.Jiří Hirš, CSc., Ing.Lenka Špačková

VUT Brno

15:05

-

15:20

MODERNÉ ZDROJE TEPLA V HISTORICKÝCH BUDOVÁCH

doc.Ing.Otílie Lulkovičová,Ph.D.

STU Bratislava

15:20

-

15:35

KAPILÁRNÍ ROHOŽE

Ing.Dana Vágnerová

GTERM

15:35

-

15:50

Přestávka na kávu

15:50

-

16:05

REKONSTRUKCE BYTU VE FUNKCIONALISTICKÉ VILE

Ing.Hana Doležílková,Ph.D.

ČVUT v Praze

16:05

-

16:20

SLOVO SPONZORŮ

ing.Aleš Hyneček

JAGA

16:20

-

16:35

Z HISTORIE ZDRAVOTECHNIKY  V ČECHÁCH

ing.Stanislav Frolík, Ph.D.

ČVUT v Praze

16:35

-

16:50

HISTORIE HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTÍ

Ing.Monika Ošlejšková

VUT Brno

16:50

-

17:05

ENERGETICKÁ NÁROČNOST PŘÍPRAVY TEPLÉ VODY

Ing.Miroslav Urban,Ph.D.

ČVUT v Praze

17:05

-

17:20

SYSTÉMY PŘÍPRAVY TEPLÉ VODY

doc.Ing.Danica Košičanová

TU Košice

17:20

-

17:35

SLOVO SPONZORŮ

Ing.Petr Martinec

Siemens

17:35

-

17:50

VZDUCHOTECHNIKA KAPLE SVATÉHO KŘÍŽE NA KARLŠTEJNĚ

doc.Ing.Karel Papež,CSc.

ČVUT v Praze

17:50

-

18:05

VZT NÁRODNÍHO DIVADLA V PRAZE

Ing.Radka Čapková

Janka-Lennox

18:05

-

18:35

ZKUŠENOSTI Z PROJEKTOVÁNÍ TZB V HISTORICKÝCH BUDOVÁCH

Ing.Jiří Petlach

PETLACH TZB

18:35

-

19:35

Večeře

 

 

19:35

-

20:35

"Zásady týmové práce"

Ing.Magda Kadlecová, CSc.

 

 

 

 

čtvrtek  10.9.2009

 

 

7:30

-

9:00

Snídaně

 

 

9:00

-

9:15

Zadání workshopu

Ing.Miroslav Urban,Ph.D.,Ing.Daniel Adamovský, Ph.D.

ČVUT v Praze

9:15

-

9:30

Slovo sponzorů

Ing.Jan Dědíček

Niersberger

9:30

-

12:45

Workshop

studentské teamy, konzultanti a lektoři

 

12:45

-

13:45

Oběd

 

 

13:45

-

18:45

Workshop

studentské teamy, konzultanti a lektoři

 

18:45

-

19:45

Sport, odpočinek

individuální program

 

19:45

-

20:45

Večeře

 

 

20:45

-

21:45

"Nebojte se prezentace…!"

Ing.Magda Kadlecová, CSc.

 

21:45

-

22:45

Workshop

studentské teamy, konzultanti a lektoři

 

 

 

 

pátek 11.9.2009

 

 

7:30

-

8:30

Snídaně

 

 

 

 

 

 

 

 

8:30

-

12:30

Prezentace výsledků workshopu a vyhodnocení

studentské teamy, Ing.Stanislav Frolík, Ph.D.,Ing.Michal Kabrhel, Ph.D., konzultanti a lektoři

 

12:30

-

13:00

Závěr 7.Letní školy TZB

prof.Ing.Karel Kabele, CSc.

ČVUT v Praze

13:00

-

14:30

Oběd

 

 

14:30

-

 

Individuální odjezd účastníků