Výuka na katedře TZB

  ZIMNÍ SEMESTR   LETNÍ SEMESTR  

Bakalářské studium

Název předmětu Kód Jazyk
Projekt 2 - požární řešení objektu 124PR2Q Český
Projekt 2 - K124 124P02C Český
BIM pro pozemní stavby 1 124YBM1 Český
Bakalářská práce - C
Bachelor project
125BAPC Český
Bakalářská práce - Q
Bachelor project
125BAPQ Český
Bakalářská práce - R
Bachelor project
125BAPR Český
Bakalářská práce - A
Bachelor project
125BPAA Český
Požárně bezpečnostní zařízení Q (společně s katedrou 136)
Fire protective equipment
125PBZQ Český
Projekt - Z 125PZ02 Český
Projekt 2 125P02C Český
Technická zařízení budov 1
Building services systems 1
125TBA1 Český
Technická zařízení budov E
Building services systems E
125TBUE Český
Technická zařízení budov 2
Building services systems 2
125TZ02 Český
Navrhování systémů TZB
Building services systems designing
125YNST Český
Počítačové navrhování a modelování systémů TZB
Computer aided design and modelling of building services systems
125YPMT Český
Ateliér tvorby konstrukční 129ATV4 Český
Bachelor project - D
Bachelor project
125BPRO Anglický
Buildings Services Systems 2 125BSE2 Anglický

Magisterské studium

Název předmětu Kód Jazyk
Specializovaný projekt 1 - na K124 (KPS) 124SPB1 Český
Diplomová práce
Diploma thesis
125DPIB Český
Diplomová práce
Diploma Thesis
125DPM Český
Elektrotechnika a inteligentní budovy
Electrotechnics and intelligent buildings
125EIBB Český
Obnovitelné zdroje energie
Renewable Energy Sources
125OZEB Český
Obnovitelné zdroje energie
Renewable Energy Sources
125OZE1 Český
Projekt 125PIB2 Český
Specializovaný projekt 1 125SPB1 Český
Seminář k větrání a klimatizaci budov 125SVKB Český
Systémy budov - část TZB
Building systems
125SYBU,125SYB Český
Seminář zásobování teplem a chladem 125SZTC Český
Technologické celky 125TECE Český
Technická a technologická zařízení budov 125TTZB Český
Vytápění, větrání a klimatizace budov
Heating, ventilation and air conditioning of buildings
125VVKB Český
Aplikovaná termomechanika
Applied Thermomechanics
125YATM Český
Prostorové navrhování systémů TZB
Building services systems 3D designing
125YPNT Český
Zdravotně-technická zařízení budov
Building Ecological Systems
125ZTZB Český
Diplomová práce - obor A 129DPM Český
Applied Thermomechanics
Applied Thermomechanics
125APTM Anglický
Building Systems
Building Systems
125BUSY Anglický
Design Project 1Design Project 1 125DEP1 Anglický
Diploma thesis
Diplomová práce
125DPT Anglický
Modelling and Simulation of Building HVAC syst.
Modelling and Simulation of Buildings and HVAC Systems
125MSBU Anglický
Technological Equipment of Buildings
Technological Equipment of Buildings
125TEBU Anglický
Energy and Indoor Environment
Energy and Indoor Environment
125TIEN Anglický

Doktorské studium

Název předmětu Kód Jazyk
Energetický audit
Energy audit
D25EAU Český
Obnovitelné a netradiční zdroje energie pro vytápění a větrání
Renewable energy sources for heating and ventilation
D25ONZ Český
Teorie vnitřního prostředí budov
Indoor Environmental Quality
D25TPB Český
Modelování energetických systémů budov III
Building energy performance modelling III
D25TZ6 Český
Aplikovaná termomechanika
Applied Thermomechanics
125YATM Český