Výuka na katedře TZB

  ZIMNÍ SEMESTR   LETNÍ SEMESTR  

Bakalářské studium

Název předmětu Kód Jazyk
Projekt 1
Design project 1
122PR01 Český
Projekt 1
Design project 1
124P01C Český
Specializovaný projekt 2 - na K124 (KPS)
Structural design project 2
124SP2B Český
Bakalářská práce - C
Bachelor project
125BAPC Český
Bakalářská práce - Q
Bachelor project
125BAPQ Český
Bakalářská práce - R
Bachelor project
125BAPR Český
Bakalářská práce - A
Bachelor project
125BPAA Český
Energetický audit budov (+125EABU)
Energy audit
125EABB,EABU Český
Technická zařízení budov
Building services systems
125TBU Český
Technická zařízení budov Q 125TBUQ Český
Technická zařízení budov 2
Building services systems 2
125TB2 Český
Technická zařízení budov R
Building services R
125TZBR Český
Technické zařízení budov 1
Building services systems 1
125TZ01 Český
Navrhování systémů TZB
Building services systems designing
125YNST Český
Počítačové navrhování a modelování systémů TZB
Computer aided design and modelling of building services systems
125YPMT Český
Technologická zařízení budov 125YTCH Český
Design project 2
Design project 2
124DEP2 Anglický
Bachelor project - D
Bachelor project
125BPRO Anglický
Buildings Services Systems
Buildings Services Systems
125BSE Anglický
Design project 2
Design project 2
125DEP2 Anglický

Magisterské studium

Název předmětu Kód Jazyk
Projekt Q
Project
124PRO Český
Diplomový seminář Q 124SEM Český
Specializovaný projekt 2 - na K124 (KPS)
Structural design project 2
124SP2B Český
Diplomová práce
Diploma thesis
125DPIB Český
Diplomová práce
Diploma Thesis
125DPM Český
Energetický audit budov (+125EABU)
Energy audit
125EABB,EABU Český
Ekologické systémy budov
Building Ecological Systems
125ESB Český
Chlazení
Cooling
125CHLA Český
Laboratoře TZB
Laboratory of Building Services Systems
125LTZB Český
Modelování budov a systémů TZB 125MBTZ Český
IB - Modelování energetického chování budov
Building energy performance modelling
125MEC Český
Obnovitelné zdroje energie
Renewable Energy Sources
125OZE1 Český
Požárně bezpečnostní zařízení 125PBZB Český
Projekt 1
Design project 1
125PIB1 Český
Specializovaný projekt 2
Specialized design project 2
125SP2B Český
Technologická zařízení budov 125TCHB Český
Technická zařízení za požáru 125TZP Český
Vnitřní prostředí budov 125VPTZ Český
Elektrotechnika, měření a regulace 125YEMR Český
Odběrná plynová zařízení 125YOPZ Český
Obnovitelné zdroje energie
Renewable Energy Sources
125YOZE Český
Technologická zařízení budov 125YTCH Český
Umělé osvětlení budov
Artificial illumination
125YUOB Český
Atelier architektonicko-konstrukční 129AAKA Český
Diplomová práce - obor A 129DPM Český
Design project 2
Design project 2
124DEP2 Anglický
Design project 2
Design project 2
125DEP2 Anglický
Diploma thesis
Diplomová práce
125DPT Anglický
Energy Sources and HVAC Laboratories 125ESLA Anglický
Energy and Indoor Environment
Energy and Indoor Environment
125TIEN Anglický

Doktorské studium

Název předmětu Kód Jazyk
Energetický audit
Energy audit
D25EAU Český
Obnovitelné a netradiční zdroje energie pro vytápění a větrání
Renewable energy sources for heating and ventilation
D25ONZ Český
Teorie vnitřního prostředí budov
Indoor Environmental Quality
D25TPB Český
Modelování energetických systémů budov III
Building energy performance modelling III
D25TZ6 Český
Specializovaný projekt 2 - na K124 (KPS)
Structural design project 2
124SP2B Český
Energetický audit budov (+125EABU)
Energy audit
125EABB,EABU Český
Specializovaný projekt 2
Specialized design project 2
125SP2B Český
Design project 2
Design project 2
124DEP2 Anglický
Design project 2
Design project 2
125DEP2 Anglický