Zaměstnanci a studenti PhD na katedře TZB

Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
Místnost: As-127a
Telefon: 224 357 118
e-mail:

Adresa:
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Katedra technických zařízení budov K11125
Thákurova 7
166 29 Praha 6
Konzultace v semestru
Den konzultace Čas konzultace Poznámka
pondělí 13:00 - 15:00 Konzultace

Přednášky: Informace o výuce

Nabízená témata pro přediplomový seminář a projekty Inteligentních budov:
aktualizováno 12. 3. 2019

Pokročilá větrací jednotka s termoelektrickými moduly - Cílem je ověřit vývojový model větrací jednotky využívající kombinace standardního zpětného získávání tepla a principu Peltierových článků. Na modelu budou ověřeny základní výkonností parametry, stanovena účinnost, posouzeny klady a zápory navrženého řešení. Testy a měření proběhnou v centru UCEEB v Buštěhradě.

Analýza vzduchotechnické klimatizační jednotky – cílem je analyzovat provoz vzduchotechnické klimatizační jednotky prostřednictvím měření a počítačové simulace. Posuzovány budou různé běžné i poruchové provozní stavy. Při práci bude dále rozvíjen existující model vzduchotechnické klimatizační jednotky v programu Trnsys se zaměření na jeho ověření na reálné jednotce v Demonstrační laboratoři TZB.

Analýza stratifikačního zásobníku - Cílem je posoudit chování stratifikačního tepelného zásobníku při různých provozních stavech a popsat výhody a nevýhody tohoto typu zásobníku. Cíle budou dosaženy měřením na laboratorním modelu zásobníku v Demonstrační laboratoři TZB. Následně bude možné práci rozšířit o ověření a rozvoj existujícího počítačového modelu v programu Trnsys.

Analýza proudění vzduchu v místnosti - Cílem je posoudit obraz proudění vzduchu z různých typů distribučních prvků a vyhodnotit jejich vliv na podmínky proudění vzduchu v pobytové oblasti osob. Dosažení cílů předpokládá měření v kabině Demonstrační laboratoře TZB a vyhodnocení vlivu průvanu podle postupu daného ČSN EN ISO 7730.

Nepřímé vypařovací chlazení ve vzduchotechnice - Cílem je posoudit vliv nepřímého vypařovacícho chlazení na možnosti ochlazení venkovního vzduchu na skrápěném deskovém výměníku ZZT. Posouzení proběhne na experimentální větrací jednotce s navrženou sestavou trysek v laboratoři ČVUT UCEEB.
Věda a výzkum

Granty:
2013 - FRVŠ 400/2013 Rozšíření experimentální výuky předmětu Laboratoře technických zařízení budov
2011 - 2015 - příprava Univerzitního centra energeticky efektivních budov - UCEEB
2005 až 2011 - VZ 03 MSM6840770003 Rozvoj algoritmů počítačové mechaniky a jejich aplikace v inženýrství
2008 až 2010 - GAČR 103/08/P358 - Metoda hodnocení efektivnosti zařízení pro zpětné získávání tepla ve větracích systémech pomocí metody exergií tepelných toků.
2007 - FRVŠ 2458/2007 spolupráce s prof. Kabelem na přípravě Demonstrační výukové laboratoře technických zařízení budov
Poslední aktualizace: 18. 03. 2024