Akce pořádané katedrou TZB

  Akce pořádané katedrou TZB   8.Letní škola TZB aneb Co v osnovách nebylo....  

8.Letní škola TZB aneb Co v osnovách nebylo....

Termín: 08.09.2010 - 10.09.2010   

Generální sponzorSponzoři

TZB pro domy s (téměř) nulovou spotřebou energie

Dovolujeme si Vás pozvat 8. letní školu TZB, pořádanou v podhradí hradu Český Šternberk. 8. letní škola TZB je určena především posluchačům studjního programu Budovy a prostředí, kteří v ZS2010/2011 budou zpracovávat diplomovou práci na katedře TZB a doktorandy se zájmem o problematiku nejen nízkoenergetických systémů TZB. Kromě technických problémů se budou moci účastníci seznámit i se základy psychologie týmové práce a využít i možností konzultací s přítomnými odborníky z technických univerzit v Praze, Brně, Bratislavě a Košicích a špičkovými odborníky z praxe. Výuka letní školy bude probíhat formou přednášek, diskusí a workshopu účastníků v českém a slovenském jazyce.

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Odborný garant LŠ TZB

Přípravný výbor:
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
Ing. Hana Kabrhelová, Ph.D.
Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
Ing.Petr Mádr - STP


Na přípravě 8. LŠ TZB se dále lektorsky podílejí doktorandi katedry TZB FSV ČVUT a Ústavu technických zařízení budov, FAST VUT Brno

[PEDAGOG.89], doktorandka katedry TZB FSV ČVUT
[PEDAGOG.90], doktorandka katedry TZB FSV ČVUT
[PEDAGOG.91], doktorandka katedry TZB FSV ČVUT
[PEDAGOG.76], doktorandka katedry TZB FSV ČVUT
[PEDAGOG.81], doktorand katedry TZB FSV ČVUT
[PEDAGOG.73], doktorandka katedry TZB FSV ČVUT
[PEDAGOG.86], doktorandka katedry TZB FSV ČVUT
Ing. Monika Ošlejšková,doktorandka ústavu TZB VUT Brno

a odborní konzultanti Letní školy TZB:

doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., vedoucí Ústavu technických zařízení budov, FAST VUT Brno, proděkan FAST VUT Brno
Ing.Magdalena Kadlecová, CSc., gestalt terapeutka
doc.Ing.Danica Košičanová, PhD., vedoucí Katedry teorie a techniky prostredi budov, Stavebná fakulta TU Košice
doc.Ing.Otília Lulkovičová, PhD., vedoucí Katedry technických zariadeni budov, Stavebná fakulta STU Bratislava
[PEDAGOG.10], Katedra technických zařízení budov FSV ČVUT v Praze
doc.Ing.Daniel Kalús, PhD., Katedra technických zariadeni budov, Stavebná fakulta STU Bratislava
Ing.Jiří Petlach, Petlach TZB s.r.o.,Praha
Ing.Martin Skořepa,MBA, Subterra
Ing.Jan Dědíček, Niersberger Instalace s.r.o.
Ing.Petr Horký, Daikin
Ing.Helena Křišíková, Regulus
Ing.Petr Morávek, CSc., Atrea Jablonec n.N.
Ing.Zdeněk Fučík, Geminox
Ing.Aleš Hyneček, Jaga
a další...


 1. Místo konání
  PARKHOTEL ČESKÝ ŠTERNBERK s.r.o.,Český Šternberk 46, 257 27 Český Šternberk
   
 2. Termín
  8.9.-10.9.2010
   
 3. Účastnický poplatek

  student magisterského programu300 Kč
  student doktorského studia600 Kč
  ostatní účastníci1200 Kč

  Účastnický poplatek zahrnuje náklady na ubytování a stravu, organizační výlohy a pracovní materiály.Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
   
  Úhrada poplatku
  • bezhotovostně - poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze,
   číslo účtu 43837011/0100,
   variabilní symbol 207 00 10,
   IČO 00499978,
   DIČ CZ00499978.
   Společnost pro techniku prostředí je plátcem DPH.
    
  • hotově - na místě po příjezdu na LŠ.

 4. Cestovné
  Dopravu nezajištujeme.
   
 5. Ubytování
  hotelového typu, 2-3 lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím.
   
 6. Přihlašování
  Nejpozději do 25.6.2010 24:00 zašlete email na adresu kabele@fsv.cvut.cz s následujícími údaji:
  • Jméno
  • Email
  • Telefon (nepovinný údaj)
  • Měl(-a) jste zapsán předmět 125DIS? Ano 10 bodů/Ne 0 bodů
  • Máte uzavřen předmět 124,125DIS? Ano 5 bodů/Ne 0
  • Aktivní účastník SVOČ v roce 2010? Ano 10 bodů / Ne 0 bodů
  • Vaše klasifikace z předmětu 124,125SPJ1: A=10b, B=7b, C=5b, D=3b,E=1b,F=0b
  • Vaše klasifikace z předmětu 124,125SPJ2: A=10b, B=7b, C=5b, D=3b,E=1b, neuzavřen 5b


  Údaje uvedené v přihlášce se vztahují k okamžiku jejího odeslání a za jejich správnost zodpovídáte Vy. Kapacita LŠ je omezena a proto v případě, že zájemců bude více, proběhne výběrové řízení na základě počtu dosažených bodů a v případě jejich shodnosti rozhodne pořadí došlých přihlášek.
  Přihlášky můžete zasílat nejpzději do pátku 25.6.2010 do 24:00. O výsledku výběrového řízení budete informováni do 30.6.2010


 7. Organizační zajištění - pořadatel

  STP logo
  Společnost pro techniku prostředí
  Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
  tel: 221 082 353, fax: 221 082 201
  e-mail: stpcr@stpcr.cz
  http://www.stpcr.cz/Program 8.Letní školy TZB

Doprava