D25ONZ - Obnovitelné a netradiční zdroje energie pro vytápění a větrání

Rozsah:
Počet kreditů:
Forma ukončení:

Výuka předmetu v zimním semestru pro obory:
Výuka předmetu v letním semestru pro obory:

Předmět zaměřený na problematiku využití obnovitelných zdrojů energie pro zajištění kvality vnitřního prostředí v budovách.
Forma výuky - konzultace, návštěva vybraných přednášek, samostudium.
Při úvodním semináři je sestaven individuální studijní plán předmětu, kde je specifikováno téma semestrální práce a doporučené přednášky a semináře. Téma semestrální práce se zadává individuálně přednostně ve vazbě na téma doktorské práce.
Předmět je zakončený zkouškou formou rozpravy nad předloženou semestrální prací

Přednášky


Garant předmětu: doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.


Cvičící:  doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.