D25EAU - Energetický audit

Rozsah:
Počet kreditů:
Forma ukončení:

Výuka předmetu v zimním semestru pro obory:
Výuka předmetu v letním semestru pro obory:

Doktorský předmět pro studenty, kteří neabsolvovali magisterský předmět 125EABI nebo 125EAB1. Seznámení s problematikou energetického auditu budov dle platné legislativy i v širším konetxtu využití energie v budovách se zaměřením snižování energetické náročnosti budov, zpracování semestrální práce formou rozšířené zprávy o energetickém auditu na modelovém příkladu. Přednášky společné s 125EAB1 dle rozvrhu magisterského studijního programu Budovy a prostředí, konzultace dle dohody s vyučujícím. Předmět zakončen zkouškou ve formě rozpravy nad předloženou semestrální prací.

Přednášky


Garant předmětu: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.


Cvičící:  prof. Ing. Karel Kabele, CSc.