129DPM - Diplomová práce - obor A

Rozsah:
Počet kreditů:
Forma ukončení: Zkouška

Výuka předmetu v zimním semestru pro obory: A
Výuka předmetu v letním semestru pro obory: A

Diplomová práce zadaná a zpracovávaná na K129. Pokud je v rámci zadání požadována účast K125, student splní zadání a požadavky přidělených konzultantů. Základní rozsah zadání je vypracování koncepčního schéma systémů TZB a generel rozdovů TZB. Koncepce systémů TZB zobrazuje jednotlivé profese potřebné pro provoz objektu a jejich vzájemné vazby do funkčního celku včetně zónového umístění v objektu. Generel rozdvodů pak v podobě čarového schématu rozvíjí koncept TZB do již vypracovaných půdorysů s finální dispozicí.