125YUOB - Umělé osvětlení budov

Rozsah: 1+1
Počet kreditů: 2
Forma ukončení: Zápočet

Výuka předmetu v letním semestru pro obory: B

Předmět přináší základní seznámení se s problematikou umělého osvětlení. Do problematiky jsou zahrnuty světelně technické veličiny a související výpočty. Probírány jsou teoretické zásady pro osvětlování vnitřních prostorů a osvětlovacích soustav i s aplikací na různé typy budov a provozů. Studenti jsou seznámeni s přehledem světelných zdrojů a svítidel a jejich charakteristikami. Probírána je i problematika napájení, ovládání a řízení a údržby osvětlovacích soustav spolu s energetickou náročností. Nechybí ani základní informace o nouzovém osvětlení a osvětlování venkovních prostorů. Součástí výuky jsou i exkurze. Během cvičení je zpracováván projekt osvětlení (plus elektro) k zadanému prostoru s využitím programu DIALux evo.

Garant předmětu: Ing. Pavla Dvořáková, Ph.D.

zobrazit podrobnosti předmětu...