125YTCH - Technologická zařízení budov

Rozsah: 2+0
Počet kreditů: 3
Forma ukončení: Zápočet

Výuka předmetu v letním semestru pro obory: C


zobrazit podrobnosti předmětu...