125YPNT - Prostorové navrhování systémů TZB

Rozsah: 0+2
Počet kreditů: 2
Forma ukončení: Zápočet

Výuka předmetu v zimním semestru pro obory: B

Úvod do navrhování systémů technických zařízení budov se zaměřením na modelování ve 3D a s tím související pomocné výpočtové nástroje. Základní práce s 3D modelem, příprava formátu pro projekci a výpočet. Přehled dostupných nástrojů pro práci ve 3D a jejich základní charakteristika. Předmět je určen zejména pro studenty, kteří se doposud se 3D projekcí nesetkali v rámci bakalářského studia.

Forma výuky: Výuka probíhá formou seminářů a samostatné práce, kde studenti přímo na hodinách předmětu vypracují zadané úlohy pod vedením cvičících nebo externích přednášejících. Individuální přístup je možný pouze po dohodě s vyučujícím. Z tohoto důvodu se předpokládá maximální účast studentů ve výuce.


zobrazit podrobnosti předmětu...