125YOPZ - Odběrná plynová zařízení

Rozsah: 1+1
Počet kreditů: 2
Forma ukončení: Zápočet

Výuka předmetu v letním semestru pro obory: B

Výuka rozšiřuje základní předmět.
Vnější sítě a přípojky,STL a NTL přípojky a jejich dimenzování. Odběrná plynová zřízení, návrh světlosti potrubí, posouzení plynových spotřebičů z hlediska potřebného množství vzduchu na spalování a správná volba umístění.
Rozdělění plynových spotřebičů, napojení na odvod spalin.
Bilanční výpočty

Garant předmětu: Ing. Ilona Koubková, Ph.D.

zobrazit podrobnosti předmětu...