125YNST - Navrhování systémů TZB

Rozsah: 1+1
Počet kreditů:
Forma ukončení: Zápočet

Výuka předmetu v zimním semestru pro obory: C, R, A
Výuka předmetu v letním semestru pro obory: C, R, A

Předmět volně navazuje na výuku základních bakalářských předmětů Technická zařízení budov 1 a 2. Pro orientaci v problematice a splnění úloh se předpokládá minimálně splnění předmětu Technická zařízení budov 1, tj. 125TBA1 či 125TZ01. Náplní předmětu je osvojení základních principů navrhování systémů zdravotní techniky, vytápění a vzduchotechniky pro projektování s ohledem na různé typy provozů a systémy TZB. Předmět je postaven na teoretickém výkladu a následném vypracování úloh v rámci cvičení.

Garant předmětu: Ing. Hana Kabrhelová, Ph.D.

zobrazit podrobnosti předmětu...