125VPVA - Vnitřní prostředí a vytápění budov A (pro zaměření Technická zařízení)

Rozsah: 4+2
Počet kreditů: 7
Forma ukončení: Zkouška

Výuka předmetu v zimním semestru pro obory: B

Kurz pro magisterské studenty zaměřený na komplexní pohled na kvalitu vnitřního prostředí budov z hlediska dopadu na zdraví, produktivitu práce, energetickou náročnost a životní prostředí a vytápění budov. V části teorie vnitřního prostředí jsou řešena témata tepelného komfortu, kvality vzduchu, světelného, akustického, psychického a elektro - statického, - magnetického, -iontového mikroklimatu doplněné seznámením s nejmodernějšími metodami pro zjišťování kvality vnitřního prostředí. V části vytápění se jedná o prohlubující kurz technických zařízení budov v profesi vytápění ( předpokládající znalosti na úrovni bakalářských základních kurzů 125TZ01, 125TBA1) zaměřený na analýzu a koncepci energetických systémů budov, zajišťujících výrobu, transformaci a distribuci energie v budovách pro zajištění tepelné pohody v zimním období a optimálního stavu vnitřního prostředí při minimální zátěži životního prostředí.

Garant předmětu: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

zobrazit podrobnosti předmětu...