125VPTZ - Vnitřní prostředí budov

Rozsah: 2+0
Počet kreditů: 2
Forma ukončení: Klasifikovaný zápočet

Výuka předmetu v letním semestru pro obory: B

Předmět je zaměřený na holistický pohled na kvalitu vnitřního prostředí budov s ohledem na člověka, zejména pak na jeho zdraví a spokojenost, produktivitu a soustředěnost. V průběhu semestru jsou diskutována všechna témata, která se na výsledném stavu vnitřního prostředí podílejí. Vnitřní prostředí je úzce propojené s budovou, prostorem, technickými systémy budovy, s energetickou náročností, včetně dopadu na životní prostředí a v neposlední řadě s člověkem. Výuka v semestru probíhá s využitím flexibilních forem vzdělávání, studenti též pracují na individuálních projektech. Teoretický i praktický základ vnitřního prostředí zahrnuje témata tepelného komfortu, kvality vzduchu, světelného, akustického, psychického a elektro - statického, - magnetického, -iontového mikroklimatu, metody a metodiky pro zjišťování a vyhodnocování kvality vnitřního prostředí, parametry člověka a to vše v kontextu budovy jako celku. Předmět je ukončen odevzdáním semestrální práce a prezentací výstupů.


zobrazit podrobnosti předmětu...