125VKB - Větrání a klimatizace budov

Rozsah: 2+1
Počet kreditů: 4
Forma ukončení: Zápočet, Zkouška


Prohlubující předmět ze vzduchotechniky a klimatizace. Přednášky a cvičení se zaměřují na prohloubení stěžejních témat v oblasti větrání specifických provozů jako garáže, kuchyně, bázénové haly, čisté prostory aj. Zaměřuje se dále na základy požárního větrání a principy měření a řízení systémů vzduchotechniky. Zahrnuje též základy chlazení s příkladem chlazení datových center.

Garant předmětu: Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.

zobrazit podrobnosti předmětu...