125TZBR - Technická zařízení budov R

Rozsah: 4+2
Počet kreditů: 7
Forma ukončení: Zápočet, Zkouška

Výuka předmetu v letním semestru pro obory: R

Úvodní kurs do problematiky zdravotní techniky, vytápění, větrání a elektroinstalací budov určený pro studenty bakalářského oboru Stavitelství. Náplní předmětu jsou základy navrhování systémů vnitřní kanalizace, vodovodu a plynovodu, teplovodního vytápění, bytového větrání a elektroinstalací. Výuka je průběžně doplněna prezentací realizovaných instalací nebo exkurzí v rámci fakult ČVUT.

Harmonogram přednášek pro zdravotní techniku a vytápění naleznete v předmětu 125TZ01.
Harmonogram přednášek pro větrání a elektroinstalace naleznete v předmětu 125TB2.

Garant předmětu: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

zobrazit podrobnosti předmětu...