125TTZB - Technická a technologická zařízení budov

Rozsah: 2+2
Počet kreditů: 4
Forma ukončení: Zápočet, Zkouška

Výuka předmetu v zimním semestru pro obory: L

Předmět se zabývá systémy technických zařízení budov - zásobování vodou, zásobování plynem, kanalizace, vytápění, větrání a chlazení. Popsány jsou jednotlivé systémy a řešeny jsou jejich vlastnosti a způsoby použití. Ve výuce jsou řešeny i důležité technologické celky, které se vyskytují v budovách.


zobrazit podrobnosti předmětu...