125TCHB - Technologická zařízení budov

Rozsah: 2+0
Počet kreditů: 3
Forma ukončení: Zkouška

Výuka předmetu v letním semestru pro obory: B

Garant předmětu: Ing. Ilona Koubková, Ph.D.

zobrazit podrobnosti předmětu...