125TBU - Technická zařízení budov

Rozsah: 2+2
Počet kreditů:
Forma ukončení: Zápočet, Zkouška

Výuka předmetu v letním semestru pro obory: E

Předmět je základním výukovým blokem pro studenty bakalářského studijního programu Stavební inženýrství, studijní obor Management a ekonomika ve stavebnictví a Požární bezpečnost staveb. Tento předmět řeší v prvé části semestru základní problematiku v oblasti zdravotní techniky a plynových odběrných zařízení. Druhá část semestru je zaměřena na problematiku vnitřního mikroklimatu budov, zabývá se základnámi principy otopných soustav a zdrojů tepla. Nedílnou součástí tohoto výukového bloku je v základní úrovni řešená problematika vzduchotechniky a klimatizace, která je probírána v závěru tohoto výukového bloku.

Garant předmětu: Ing. Ilona Koubková, Ph.D.

zobrazit podrobnosti předmětu...