125SZTC - Seminář zásobování teplem a chladem

Rozsah: 0+2
Počet kreditů: 2
Forma ukončení: Zápočet

Výuka předmetu v zimním semestru pro obory: B

Předmět se věnuje praktickému řešení hydrauliky soustavy pro vytápění a chlazení. Tvorba modelů a jejich výpočet. Řešení zabezpečení hydraulických soustav Podklady, programy a odevzdávání úloh probíhá přes moodle.

  Téma Přednášející
1 Úvod, základní tepelně technické výpočty
Úterý 12:00 - 13:40 Místnost A233
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
2 Výpočet tepelných ztrát, návrh otopných ploch
Úterý 12:00 - 13:40 Místnost A233
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
3 Tvorba hydraulického modelu bytové jednotky - základní řešení
Úterý 12:00 - 13:40 Místnost A233
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
4 Tvorba hydraulického modelu centrální soustavy
Úterý 12:00 - 13:40 Místnost A233
5 Návrh zabezpečovacího zařízení
Úterý 12:00 - 13:40 Místnost A233
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
6 Výpočet hydraulického modelu centrální otopné soustavy, hydraulické zaregulování soustavy
Úterý 12:00 - 13:40 Místnost A233
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
7 Návrh základních hydraulických komponent
Úterý 12:00 - 13:40 Místnost A233
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
8 Model plošného systému vytápění a chlazení
Úterý 12:00 - 13:40 Místnost A233
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
9 Návrh odvodu spalin
Úterý 12:00 - 13:40 Místnost A233
Externista 
10 Výpočet tepelných zisků
Úterý 12:00 - 13:40 Místnost A233
Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
11 Návrh chladicích ploch
Úterý 12:00 - 13:40 Místnost A233
Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
12 Hydraulika chladicích soustav
Úterý 12:00 - 13:40 Místnost A233
Ing. Miroslav Urban, Ph.D.

Podmínky zkoušky

Předmět zakončen zápočtem. Zápočet je získán za odevzdání předepsaných dílčích úloh a účasti na výuce.

Doporučená literatura a podklady

  • ČSN EN 12831 : Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu
  • ČSN EN 12828 : Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních otopných soustav
  • Kabrhel, M.: Studijní pomůcky.
  • BAŠTA, J. Otopné plochy - otopná tělesa. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-05943-2.