125SPB1 - Specializovaný projekt 1

Rozsah: 0+3
Počet kreditů: 4
Forma ukončení: Klasifikovaný zápočet

Výuka předmetu v zimním semestru pro obory: B

přihlášení studentů na projekt SPB1 :
Pro přihlášení k předmětu studenti vyplní přihlášku, kde mají možnost předběžné volby preference vyučujících. Vyplněnou přihlášku ve formátu pdf studenti zašlou emailem na k125@fsv.cvut.cz s předmětem SPB1 !!! nejpozději před začátkem příslušného semestru. Tento email slouží pouze k zaslání přihlášky, nikoli k zodpovídání dotazů. Konečné rozdělení studentů do skupin bude provedeno po vyhodnocení přihlášek na začátku semestru. O rozdělení studentů k jednotlivým vedoucím budou studenti informováni ve výuce. V případě, že student neodevzdá přihlášku, bude přidělen ke skupině vedoucím katedry.

rámcový obsah předmětu :
Specializovaný projekt 125SPB1 je samostatný předmět pro studenty 1.semestru magisterského programu „Budovy a prostředí“. Projekt je zaměřen na zpracování koncepce a projektové dokumentace konkrétního objektu občanské nebo bytové výstavby jednotlivých profesích TZB.

výuka předmětu:
Studenti pracují na zadáních stanovených katedrou, která jsou představena na první výukové hodině semestru. Dle konkrétního zadání budou studenti rozděleni do skupin, které povede tým pedagogů. Podrobnější specifikace zadání bude upřesněna ve výuce po dohodě s vedoucími. Zadání pak student zpracuje v požadovaném rozsahu ve formě textové, výpočtové i grafické, který bude obsahovat koncepční řešení objektu a projektovou dokumentaci zadané části TZB.


vyučující:

 • prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
 • doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
 • doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
 • Ing. Ilona Koubková, Ph.D.
 • Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
 • Ing. Hana Kabrhelová, Ph.D.
 • Ing. Zuzana Veverková, Ph.D.
 • Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
 • Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
 • Ing. arch. Vojtěch Mazanec, Ph.D.
 • Ing. Pavla Dvořáková, Ph.D.
 • Ing. Pavla Pechová, Ph.D.

Garant předmětu: Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.

zobrazit podrobnosti předmětu...