125PPP - Podklady pro projekty

Rozsah:
Počet kreditů:
Forma ukončení:


Podklady pro výuku projektů

Studijní materiály pro projekty s výukou Technických zařízení budov
Projekt je zaměřen na tvorbu vybraných výukových pomůcek pro výuku projektů a ateliérů s částí Technických zařízení budov. Pomůcky jsou strukturovány s ohledem na zaměření studentů a stupeň studia. Vytvořené pomůcky slouží pro výuku projektů a ateliérů v rámci bakalářského a magisterského studia.

Vytvořené pomůcky jsou podkladem pro navrhování vybraných částí systémů TZB. Pomůcky upřesní rozsah, obsah a podrobnost požadavků pro danou úroveň studia. Výstupem jsou studijní pomůcky pro podporu výuky projektů a ateliérů. Studijní materiály jsou v elektronické formě dostupné pro studenty zapsané do výuky příslušných předmětů. Materiály jsou využitelné i pro studenty, kteří zpracovávají svoji bakalářskou a diplomovou práci.

Zpracovateli studijních materiálů jsou:
doc. Ing. Michal Kabrhel,Ph.D.
Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
Ing. Zuzana Veverková, Ph.D.
Ing. Ilona Koubková, Ph.D.
Ing. Pavla Pechová, Ph.D.
Ing. Kateřina Roškotová
Ing. David Staněk

Vytvoření studijních materiálů bylo podpořeno v rámci Institucionálního plánu ČVUT pro rok 2020 na podporu rozvojových projektů akademických pracovníků a studentů.

Správa stránky: Michal Kabrhel

  Téma Přednášející
1 Obsah dokumentace TZB
Koncepce dokumentace technického zařízení budov
Zakreslování systémů technického zařízení budov
Způsob psaní Technické zprávy
ZDE
Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
2 Zásobování teplem
Koncepce systému vytápění
Stanovení tepelného výkonu pro vytápění, úpravu vzduchu, přípravu teplé vody a technologie
Stanovení tepelného výkonu pro vytápění - výpočet
Varianty řešení systému vytápění bytu
Půdorys řešení zdroje tepla v kotelně
ZDE
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
Ing. David Staněk
3 Zásobování chladem
Zdroje chladu
Koncepce systému výroby chladu
Stanovení tepelné zátěže
Stanovení roční potřeby chladu
ZDE
Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
4 Energetická náročnost
Princip výpočtu a hodnocení energetické náročnosti budov
Princip výpočtu roční bilance spotřeby energie budovy
Legislativní souvislosti a požadavky, role technických norem
ZDE
Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
5 Větrání
Koncepce větrání
Stanovení velikosti vzduchotechnické jednotky
Stanovení velikosti potrubí
ZDE
Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
Ing. Kateřina Konečná
Ing. Zuzana Veverková, Ph.D.
6 Zdravotechnika
Koncepce zásobování vodou
Koncepce likvidace odpadní vody
Stanovení dimenze potrubí
ZDE
Ing. Ilona Koubková, Ph.D.
7 Situace a přípojky
Koncepce řešení přípojek pro obytné a občanské stavby
Zásady zakreslování situace
Návrhové parametry a předběžný výpočet přípojek
ZDE
Ing. Ilona Koubková, Ph.D.
Ing. Kateřina Konečná
8 Požární ochrana
Koncepce zabezpečení budovy požární vodou
Řešení sprinklerových systémů
Značení kabelů
ZDE
Ing. Pavla Hofbauer Pechová, Ph.D.