125PBZB - Požárně bezpečnostní zařízení

Rozsah: 2+0
Počet kreditů: 4
Forma ukončení: Klasifikovaný zápočet

Výuka předmetu v letním semestru pro obory: X

Předmět je určen pro studenty navazujícího magisterského programu Inteligentní budovy. Jedná se o volitelný předmět, který také patří do souboru předmětů, které tvoří soubor k získání znalostí v oblasti požární spolehlivosti konstrukcí. Předmět řeší požární problematiku ve třech základních rovinách. V první části je řešena do hloubky problematika požárních vodovodů a SSHZ, druhá část je naplněna požárním zabezpečením elektrických zařízení, třetí problematikou je pak oblast požárního větrání v obytných a občanských budovách.

Garant předmětu: Ing. Ilona Koubková, Ph.D.

zobrazit podrobnosti předmětu...