125OZEB - Obnovitelné zdroje energie

Rozsah: 2+0
Počet kreditů: 4
Forma ukončení: Zkouška

Výuka předmetu v zimním semestru pro obory: X

Předmět se zabývá obnovitelnými zdroji energie. Podrobně jsou rozebírány jednotlivé druhy energií-energie solární, větrná, energie biomasy, geotermální energie a energie vodní. Popsány jsou vlastnosti energií a nejvhodnější způsoby využití. Pozornost je věnována pochopení správného způsobu navrhování zařízení a systémů, které využívají obnovitelné zdroje energie.


Garant předmětu: doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

zobrazit podrobnosti předmětu...