125MEC - IB - Modelování energetického chování budov

Rozsah: 1+1
Počet kreditů: 4
Forma ukončení: Klasifikovaný zápočet

Výuka předmetu v letním semestru pro obory: X

Výklad na přednášce + práce v učebně
Úvod do problému, energie a budova, teoretické základy modelování energetického chování budov – aplikovaná termodynamika, solární procesy, psychrometrie, teorie vnitřního prostředí. Principy modelování energetického chování budov. Přehled simulačních metod a nástrojů. Práce v programu DesignBuilder -klimadata, materiály a konstrukce,optické vlastnosti zasklení, zátěžové profily. Praktická cvičení v modelování energetického chování budov.


Garant předmětu: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

zobrazit podrobnosti předmětu...