125MBTZ - Modelování budov a systémů TZB

Rozsah:
Počet kreditů:
Forma ukončení:

Výuka předmetu v letním semestru pro obory: B


Cvičící:  Ing.arch. Michala Lysczas, Ph.D., Ing. Zuzana Veverková, Ph.D.