125LTZB - Laboratoře TZB

Rozsah: 0+2
Počet kreditů: 2
Forma ukončení: Zápočet

Výuka předmetu v letním semestru pro obory: B

Předmět je zaměřen na praktickou výuku práce v oblasti systémů technických zařízení budov (TZB). V průběhu výuky bude vysvětlen způsob práce s moderními měřícími zařízeními. Studenti provádějí zadaná měření a následně zjištěná data vyhodnocují. Cílem předmětu je pochopit způsob měření parametrů, prakticky je vyzkoušet a naučit se naměřená data vyhodnotit.

Garant předmětu: doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

zobrazit podrobnosti předmětu...