125EIBB - Elektrotechnika a inteligentní budovy

Rozsah: 2+0
Počet kreditů: 4
Forma ukončení: Klasifikovaný zápočet

Výuka předmetu v zimním semestru pro obory: X

Obsah tohoto předmětu volně navazuje na stávající znalosti studentů ze základů elektrotechniky (jak na střední škole tak i na VŠ), kteří si předmět zvolili jako náplň svého zájmu. Vzhledem k průběh přednášek bude předmět koncipován s cílem seznámit studenty s vlivem elektrotechniky jako takové cílené do znalostí projektování ENB (energetické náročnosti budov). Tzn. znalost klasické elektroinstalace, inteligentní elektroinstalace a automatických systémů řízení TZB je základním předpokladem řešení ENB a budov s téměř nulovou spotřebou energie. Jednotlivé přenášky budou vedeny ve snaze skutečně pochopit smysl elektrotechniky v kontextu ENB s přihlédnutím k bezpečnostním aspektům zohledňující jejich vliv na bezpečnost osob a majetku budovy. Základní myšlenka snižovaní spotřeby energií a snižovaní emisí CO2 se bude prolínat obsahem jednotlivých probíraných technických a fyzikálních aspektů.

Garant předmětu: doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc., DBA

zobrazit podrobnosti předmětu...