125EBU - Elektrotechnika a inteligentní budovy (Inteligentní budovy a Smart Cities)

Rozsah: 2+0
Počet kreditů:
Forma ukončení: Zkouška

Výuka předmetu v zimním semestru pro obory: B

Budou definovány pojmy "Inteligentní budova" a "Smart Cities". Proces přechodu od inteligentních budov k Smart Cities a naopak je fenoménem významných posunů do problematiky ekonomické, společenské a environmentální platformy. Souvislosti s jejích řešením včetně energetické náročnosti a kvality prostředí, včetně konkrétních realizací jednotlivých jejich subsystémů, budou studenti seznámeni se systémovým řešením celé této problematiky. Inteligentní budovy v kontextu s TZB se neobejdou bez solidních znalostí regulační a automatizační techniky. Aplikace teorie regulace bude popisována na konkrétních teoretických znalostech v souvislosti s celou řadou příkladů. Hardware a software IB a Smart Cities (informační a komunikační technologie) bude popisován na bázi logických systémů a logického řízení. Konkrétní aplikace budou předvedeny na systémech řízení IB jako jsou systém ABB free@home , KNX, a FOXTROT. Na systému řízení budov, prostřednictvím aplikace uzavřených systému, získají studenti i praktickou orientaci nad řešením zadaného úkolu - řízení bytu, budovy a Smart Cities.

Přednášky


Garant předmětu: doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc., DBA

  Téma Přednášející
1 Úvod do EBU (EIBB). Vybrané základy elektrotechniky. Definice inteligentních budov a Smart Cities, koncepce, architektura Nový pohled na problematiku staveb i v kontextu Smart Cities.
125ebu-01.pdf (PDF 11.3 MB)
doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc., DBA
2 Základní pojmy a definice řízení. Základní pojmy regulace v aplikaci TZB. Základy logického řízení. Kombinační logické obvodu, aplikace, návrhy logických systémů. doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc., DBA
3 Logické funkce. Příklady aplikací logických kombinačních obvodů. Základy sekvenčních logických obvodů. doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc., DBA
4 Logické řízení, úvod do systémů automatizace budov. KNX systémy. doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc., DBA
Externista 
5 Praktické příklady aplikací logických systému na podkladě řešení automatizace budov v systému KNX. Příklady. doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc., DBA
Externista 
6 Topologické schéma KNX instalace. Komunikace. Návrh systému KNX pro řešení inteligentních budov. doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc., DBA
7 Inteligentní budova v systému ABB free@home. Tpologie. Vzorový postup návrhu instalace. Snímače a akční členy systému ABB free@home Programovací funkce. doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc., DBA
Externista 
8 Realizace funkcí v systému ABB free@hom. Příklady. doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc., DBA
Externista 
9 Tpologie. Vzorový postup návrhu instalace. Snímače a akční členy systému ABB free@home Programovací funkce. doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc., DBA
Externista 
10 Dobíjecí stanice v systému inteligentních budov. Návrh. Aplikace. doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc., DBA
Externista 
11 Inteligentní budova v systému ABB free@home. Tpologie. Vzorový postup návrhu instalace. Snímače a akční členy systému ABB free@home Programovací funkce. doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc., DBA
Externista 
12 Příklady řešení automatizace budov v systému TECOMAT FOXTROT. doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc., DBA
Externista 
13 Závěr. Příprava na zkoušku. Zápočet. Diskuze k různým problematikám z obsahu přednášek. doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc., DBA

Poznámka k přednáškám
K jednotlivým přednáškám budou mít studenti k dispozici prezentace a přístup k elektronickému skriptu ETB na stránkách katedry TZB: GARLÍK, B.: Elektrotechnika a inteligentní budovy.

Podmínky zkoušky

1. Účast na přednáškách se doporučuje. 2. Přednášky o systémech: ABB free@home, FOXTROT a KNX/EIB budou aplikovány prostřednictvím externích lektorů, kteří školí tyto uvedené systémy v rámci ČR. 3. U zkoušky budou řešeny otázky prostřednictvím TESTU. Podmínky ke klasifikovanému zápočtu jsou stejné jako u zkoušky. Týká se to studentů oboru IB.

Doporučená literatura a podklady

  1. Prezentace přednášejících
  2. Skriptum (elektronická verze): GARLÍK, B.: Elektrotechnika a inteligentní budovy, ČVUT 2010
  3. Garlík, B.: Inteligentní budovy, BEN technická literatura, Praha, 2012, ISBN 978-80-7300-440-8
  4. Garlík, B.: Technické zařízení budov (Elektrická instalace v budovách); připraveno do tiskuPodmínky zápočtu

1. Účast na přednáškách podle pokynů a požadavků ke zkoušce, případně klasifikovaného zápočtu u oboru "Inteligentní budovy". Informace budou uvedeny v první přednášce. Prezentace přednášky bude uložena u předmětu EIBB a EBU.