125DPT - Diploma thesis

Rozsah: 0+24
Počet kreditů: 30
Forma ukončení: Zápočet

Výuka předmetu v zimním semestru pro obory: W
Výuka předmetu v letním semestru pro obory: W

The Diploma Thesis is an individual work of the student at the end the master's degree study programme at the Faculty of Civil Engeneering.

Přednášky


Garant předmětu: doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

  Téma Přednášející
1 The typical form of Diploma Thesis is complex project, theoretical work or a combination of the previous forms.
Topic of Diploma Thesis student choose from the Department List of topics or by agreement with the Supervisor.
The student consults Diploma thesis with the Supervisor.
Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
Ing. Miroslav Urban, Ph.D.

Podmínky zkoušky

Submission of the thesis within the specified deadline. The deadline is usually the last teaching day of the Semester.


Konzultanti TZB:  Ing. Daniel Adamovský, Ph.D., prof. Ing. Karel Kabele, CSc., doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D., Ing. Hana Kabrhelová, Ph.D., Ing. Miroslav Urban, Ph.D., Ing. Zuzana Veverková, Ph.D.