125CHLA - Chlazení

Rozsah: 2P
Počet kreditů: 3
Forma ukončení: Zkouška

Výuka předmetu v letním semestru pro obory: B

Předmět je zaměřen na základní seznámení s chladící technikou používanou pro klimatizaci budov. V úvodní části budou studenti seznámeni se základními teoretickými základy termodynamiky, požadavky na návrh a dimenzování chladící techniky. Stěžejní část předmětu je zaměřena na seznámení se s různými systémovými řešeními chladící techniky pro klimatizaci budov


zobrazit podrobnosti předmětu...