124SPB2 - Specializovaný projekt 2 - na K124 (KPS)

Rozsah: 0+3
Počet kreditů:
Forma ukončení: Klasifikovaný zápočet


Projekt vedený katedrou K124. Rozsah části TZB určí vedoucí projektu na základě zadání. Předpokládají se individuální konzultace problematiky TZB a podle zadání z toho vyplývající potřebné výstupy, které určí vedoucí projektu po dohodě s konzultantem TZB. Termíny konzultací budou sděleny studentům ve výuce projektu.zobrazit podrobnosti předmětu...