124SEM - Diplomový seminář Q

Rozsah: 0+6
Počet kreditů: 7
Forma ukončení: Zápočet

Výuka předmetu v letním semestru pro obory: Q

Garant předmětu: Ing. Ilona Koubková, Ph.D.

zobrazit podrobnosti předmětu...